DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ján Figeľ

KDH

...vláda môže spojiť aj iné otázky nie len zákony alebo samotné programové vyhlásenie s hlasovaním o dôvere vláde podľa článku 114 odsek 3. Ústavy.

Ján Figel - 10.12.2010
Pravda

V článku 114 Ústavy sa explicitne neurčuje, ktoré otázky môžu byť spojené s hlasovaním o vyslovení dôvery vláde: „Vláda môže spojiť hlasovanie o prijatí zákona alebo hlasovanie v inej veci s hlasovaním o dôvere vláde.“

Dátum zverejnenia analýzy: 05.12.2010
success
error