DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ján Figeľ

KDH

Pozrite sedem rokov je tak dlhé obdobie, že prekrýva v konkrétnom slovenskom prípade tri vlády alebo zasahuje do obdobia troch vlád.

Ján Figel - 09.12.2010
Pravda

Tri vlády sa podarilo zo všetkých generálnych prokurátorov stihnúť doteraz len D. Trnkovi.

Dátum zverejnenia analýzy: 05.12.2010
success
error