DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Marek Maďarič

SMER-SD

...táto pracovná skupina dostala odo mňa aj zadanie otázku, či je vhodné a prospešné v danej chvíli zlúčiť inštitucionálne Slovenskú televíziu a Slovenský rozhlas. Odpoveď bola, že nie. Naopak aj táto pracovná skupina a potom aj ta analýza, o ktorej ste spomínali, hovorili o prospešnosti priestorového spojenia dvoch samostatných inštitúcií, kde samozrejme vieme, aký je stav, obi dve pôsobia v predimenzovaných, drahých zaostalých budovách.

09.12.2010
Pravda

Tento materiál okrem iného potvrdzuje Maďaričove slová o neodporúčaní fúzie verejnoprávnych inštitúcií a preferovaní ich spoločného nasťahovania do jedného priestoru :

Teoreticky je možné uvažovať o hocijakom usporiadaní, avšak prakticky má zmysel rozvíjať len také, ktoré sú v našej demokratickej spoločnosti aj reálne uskutočniteľné, čiže:

  • politicky v strednodobom období priechodné a súčasne dlhodobo udržateľné;
  • akceptovateľné pre vrcholové manažmenty oboch inštitúcií;
  • realizovateľné bez zásahu do plnenia poslania a hlavných úloh týchto inštitúcií;
  • financovateľné aj priamo zo štátneho rozpočtu.

Pre takto postavené podmienky dnes prakticky neexistuje uskutočniteľné riešenie spoločného organizačného usporiadania, keďže manažmenty STV a SRo považujú formálne spájanie verejnoprávnych vysielateľov do jednej organizácie v akejkoľvek forme za nepotrebné, resp. nežiaduce. Vo svojom spoločnom stanovisku však uvádzajú, že vidia priestor na možnú spoluprácu vo viacerých oblastiach.

V najbližších rokoch je najrealistickejšou možnou zmenou vybudovanie jedného komplexu pre STV, SRo a prípadne aj TASR, ktorý by sa mohol rozvinúť napríklad v priestoroch v blízkosti novostavby Slovenského národného divadla a prispieť tak k vytvoreniu širšej kultúrnej zóny – nového národného centra kultúry a médií.

...

Výstavba nového komplexu ako impulz na revitalizáciu a modernizáciu verejnoprávnych médií v zmysle európskych očakávaní a národno-štátnych záujmov bude významným príspevkom Slovenska ku konkurencieschopnosti Európy. Rozvojom našej národnej kultúry možno prispieť k diverzite národných kultúr v Európe, ktorá je dnes už rozpoznaným strategickým zdrojom jej globálnej konkurencieschopnosti.

Dátum zverejnenia analýzy: 17.10.2010
success
error