DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Marek Maďarič

SMER-SD

Máte právdu, pán minister, v niečom a možno, že nás to aj trošku v tomto odlišuje, pretože ja keď som sa stal ministrom, tak som si zriadil pomerne rýchlo pracovnú komisiu, kde boli odborníci a ich súčasťou boli aj riaditelia Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie a táto komisia vypracovala materiál Optimalizácia infraštruktúry verejnoprávnych médií.

09.12.2010
Pravda

Táto komisia sa volala Rada ministra kultúry SR pre masmédiá a bola "poradným, odborným a iniciatívnym orgánom ministra kultúry Slovenskej republiky pre oblasť mediálnej politiky a stratégie rozvoja mediálneho prostredia v Slovenskej republike". Prvýkrát sa stretla a rokovala 9. februára 2007.

Členmi rady boli:

minister kultúry Marek Maďarič,
štátny tajomník MK SR Ivan Sečík,
generálna riaditeľka Sekcie médií a audiovízie MK SR Nataša Slavíková,
predsedníčka Rady pre vysielanie a retransmisiu Valéria Agócs,
predseda Telekomunikačného úradu SR Branislav Máčaj,
generálny riaditeľ STV Radim Hreha,
generálna riaditeľka Slovenského rozhlasu Miloslava Zemková,
predsedníčka Slovenského syndikátu novinárov Zuzana Krútka,
prezident Asociácie nezávislých rozhlasových a televíznych staníc Václav Mika,
predseda Združenia vydavateľov periodickej tlače Miloš Nemeček,
štátny tajomník Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR a predseda Skupiny pre digitálne vysielanie Milan Mojš,
generálny riaditeľ Slovenského filmového ústavu Peter Dubecký,
Peter Alakša za Rádiokomunikácie,
prezident slovenskej kancelárie Deloitte Vladimír Masár,
publicista a scenárista Ivan Králik

Táto skupina vypracovala materiál s názvom Návrh optimalizácie infraštruktúry verejnoprávnych vysielateľov v podmienkach digitalizácie vysielania.

Dátum zverejnenia analýzy: 17.10.2010
success
error