DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Marek Maďarič

SMER-SD

...nie je ani súčasťou programového vyhlásenia vlády (Reforma STV a SRo)...

09.12.2010
Pravda

programovom vyhlásení (.pdf) vlády SR sa v podkapitole Kultúra – Média a audiovízia píše, že:

Vláda SR zruší koncesionárske poplatky a vytvorí nový legislatívny rámec financovania, organizácie a fungovania verejnoprávnych médií s cielom zvýšit efektivitu ich cinnosti a posilnit ich verejnoprávny charakter. Bude komplexne riešit jednotný systém oznacovania televíznych programov s dôrazom na ludskú dôstojnost a ochranu maloletých.

Vláda SR prehodnotí uplatnovanie tlacového zákona a vykoná potrebné legislatívne zmeny, najmä zrušenie práva na odpoved, najmä verejného cinitela. Vláda SR transformuje Tlacovú agentúru SR. Na medzinárodnej úrovni podporí lepšiu ochranu detí pred nástrahami internetu (šikanovanie, násilie, obtažovanie, pornografia).

Vláda SR bude aj nadalej vytvárat podmienky na záchranu a obnovu audiovizuálneho dedicstva, na jeho zachovanie pre dalšie generácie a na jeho systematické sprístupnovanie na kultúrne, vzdelávacie, prezentacné aj obchodné účely.

Bývalý minister kultúry Marek Maďarič teda hovoril pravdu, keď tvrdil, že sa o spojení STV s SRo v programovom vyhlásení nič nehovorí.

Dátum zverejnenia analýzy: 17.10.2010
success
error