DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Iveta Radičová

SDKÚ-DS

Momentálne skončilo pripomienkové konanie legislatívneho plánu vlády na nastávajúci rok a na celé štyri obdobia...

Iveta Radicová - 09.12.2010
Pravda

Pripomienkové konanie Legislatívneho plánu vlády už skončilo a návrh plánu bol vypracovaný na základe podkladov predložených ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy. Návrh plánu obsahuje celkom 161 legislatívnych úloh, z čoho je: 128 návrhov zákonov, 31 návrhov nariadení vlády SR a 2 návrhy legislatívneho zámeru zákona.

Dátum zverejnenia analýzy: 05.12.2010
success
error