DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Iveta Radičová

SDKÚ-DS

My sme si dali do vienka a dali sme sľub, že urobíme zmenu. Že navrátime dôveru v justíciu, v spravodlivosť, v inštitúcie, ktoré majú túto spravodlivosť garantovať.

Iveta Radicová - 09.12.2010
Pravda

programovom vyhlásení vlády sa okrem iného píše:

"Vláda SR chce obnoviť dôveru občanov v právny štát. Vláda SR bude preto presadzovať dôsledné dodržiavanie princípu, že štátne orgány môžu konať len v medziach zákona, a  bude vytvárať priestor a mechanizmy na účinné uplatňovanie práv občanov a ľudských práv vrátane efektívneho prístupu k spravodlivosti. 
...
Cieľom vlády SR je dlhodobo zvýšiť dôveryhodnosť demokratických inštitúcií vrátane justície a zvýšiť vymáhateľnosť práva. Vláda SR má preto záujem na dlhodobej udržateľnosti zmien v justícii a bude sa usilovať získať širšiu spoločenskú podporu pre svoje návrhy a opatrenia v tejto oblasti."

Dátum zverejnenia analýzy: 05.12.2010
success
error