DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Iveta Radičová

SDKÚ-DS

Znižovanie stavu v štátnej správe mala v svojom programe aj predchádzajúca vláda. Dokonca o 20 %, v niektorých rezortoch sa jej to podarilo naplniť, ale sú rezorty, kde vonkoncom nie.

09.12.2010
Pravda

Uznesení vlády SR z októbra 2006 stanovuje cieľ:

"C.15. zabezpečiť 20% zníženie plánovaného počtu zamestnancov v štátnych rozpočtových organizáciách a v príspevkových organizáciách s cieľom dosiahnuť úsporu finančných prostriedkov kapitol štátneho rozpočtu a súčasne zabezpečiť zefektívnenie vynakladania verejných prostriedkov s prihliadnutím na individuálne potreby jednotlivých rozpočtových kapitol."

Dátum zverejnenia analýzy: 17.10.2010
success
error