DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Iveta Radičová

SDKÚ-DS

Existuje, nielen existuje, ale platí uznesenie vlády o výmenách v Národnej agentúre o zmene Národnej agentúry

09.12.2010
Pravda

Koaliční lídri sa 11. októbra dohodli, že poslanci NR SR zaviažu Najvyšší kontrolný úrad skontrolovať činnosť v Národnej agentúre pre rozvoj malého a stredného podnikania.

Uznesenie vlády, o ktorom hovorí Radičová vzniklo 29. septembra a hovorí :

Vláda

"A. žiada ministra hospodárstva a výstavby

A.1. odvolať všetkých zástupcov Ministerstva hospodárstva a výstavby SR v Zbore zástupcov, Správnej rade a Dozornej rade Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania (ďalej len „Agentúra“) s účinnosťou od vymenovania nových zástupcov ihneď

A.2. zabezpečiť prostredníctvom zástupcov Ministerstva hospodárstva a výstavby SR v orgánoch Agentúry ... výmenu všetkých členov orgánov Agentúry bezodkladne v súlade s lehotami stanov Agentúry

A.3. zabezpečiť prostredníctvom zástupcov Ministerstva hospodárstva a výstavby SR v orgánoch Agentúry... výmenu všetkých riaditeľov sekcií a riaditeľov odborov Agentúry bezodkladne v súlade s lehotami stanov Agentúry

A.4. zabezpečiť prostredníctvom zástupcov Ministerstva hospodárstva a výstavby SR v orgánoch Agentúry... výmenu všetkých členov orgánov Fondu Fondov, s. r. o. bezodkladne v súlade s lehotami stanov Agentúry

A.5. predložiť na rokovanie vlády správu o aktuálnej situácii v Národnej agentúre pre rozvoj malého a stredného podnikania obsahujúcu informácie o uskutočnených personálnych výmenách, vykonaných a prebiehajúcich kontrolách, prebiehajúcich trestno-právnych konaniach a iných závažných skutočnostiach do 15. októbra 2010

A.6.  predložiť na rokovanie vlády návrh na zrušenie Agentúry vrátane procesu likvidácie jednotlivých fondov do 15. októbra 2010."

Dátum zverejnenia analýzy: 17.10.2010
success
error