DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Iveta Radičová

SDKÚ-DS

Lenže aj k tým sa vrátim. Lenže v tejto situácii z tých 700 eur v priemernej mzde 250 už nemáme, sú požičané a my sme museli riešiť situáciu nie ďalšieho zadlžovania, ale zreálnenia financií, ktoré máme, rozložili sme tento záväzok na 3 roky, takže keď to obrazne vyjadrím a priblížim k tomuto príkladu, z tých 700 eur v prvom roku by sme mali tu dlžobu a zreálnenie peňazí urobiť o sto eur a na občana celý ten balíček ukladá 9 eur.

09.12.2010
Nepravda

K údaju 250 eur, ktoré má každý dlhovať, sme sa nevedeli žiadnym spôsobom dopočítať.

Podľa ŠÚ bol počet obyvateľov na Slovensku k 30. júnu 2010 5 429 763, k 31.12.2009 bol celkový verejný dlh SR 22 584 494 000 eur, na jedného obyvateľa tak celkový dlh predstavuje 4159 eur, ak by sme počítali len s pracujúcimi, je to ešte viac. Ak by sme z nejakého dôvodu túto položku rozpočítali na 12 častí, akože 12 mesiacov roka, dopátrame sa k číslu 346 eur.

Ak by sme rátali len s objemom záväzkov štátu na splátky istín štátneho dlhu v roku 2010, ktorý predstavuje 8 779 174 632 eur, na osobu to vychádza 1616 eur. Pri „mesačnom“ prepočte 134 eur.

Priebežné plnenie štátneho rozpočtu na tento rok hovorí po ostatnej aktualizácii pred reláciou o schodku 3 852 785 000 eur, čo by predstavovalo na obyvateľa 709 eur, pri "mesačnom" výpočte 59 eur.

Ako prišla premiérka k týmto číslam, netušíme.

Dátum zverejnenia analýzy: 17.10.2010
success
error