DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

Nezamestnanosť nám postupne klesá.

16.09.2013
Pravda

Nemožno hovoriť o postupnom klesaní nezamestnanosti. Údaje Eurostat nehovoria žiadnom poklese od začiatku roka. Disponibilná nezamestnanosť resp. evidovaná nezamestnanosť ukazujú mierny pokles 0,2 resp. 0,1 percentuálneho bodu. Výrok o postupnom poklese nezamestnanosti hodnotíme ako nepravdivý. 

Demagog.SK pri overovaní používa údaje Eurostat a taktiež časové rady Inštitútu finančnej politiky. IFP vedie sezónne očistenú evidovanú aj disponibiln nezamestnanosť. 
Demagog.SK neberie do úvahy štatistiky, ktoré vedie Ústredie práce. Dôvodom sú závažné podozrenia z manipulácie týchto údajov. Existujú podozrenia, že tieto čísla evidovanej nezamestnanosti, vedené Ústredím práce sú znižované umelo. Viac si prečítate na tu alebo tu

Štvrťročné údaje Eurostat hovoria o náraste 0,3 p.b. počas celého obdobia druhej vlády R. Fica. O nového roka sa nezamestnanosť nehýbala.

Štvrťroky2. štvrťrok 20123. štvrťrok 20124. štvrťrok 20121. štvrťrok 2013
2. štvrťrok 2013
nezamestnanosť13,9 %14,0 %14,3 %14,2 %14,2 %

Uvádzame tabuľku mesačných údajov o nezamestnanosti - Eurostat, a časové radyevidovanej a disponibilnej nezamestnanosti od IFP. 


Podľa mesačných údajov databázy Eurostat bola nezamestnanosť v apríli 2012 na úrovni 13,7 %. Podľa posledných údajov Eurostatu za júl 2013 dosiahla miera nezamestnanosti na Slovensku hodnotu 14,3 %. Počas druhej vlády R. Fica ide o nárast nezamestnanosti o 6 p. b. Od nového roka 2013 nie je badateľný pokles nezamestnanosti.

Evidovaná nezamestnanosť (údaje IFP) ukazuje nárast nezamestnanosti od nástupu vlády R. Fica (apríl 2012 - júl 2013). Od januára 2013 klesla nezamestnanosť len o 0,2 percentuálneho bodu. 

Disponibilná nezamestnanosť (údaje IFP) poukazuje nárast nezamestnanosti od nástupu vlády R. Fica (apríl 2012 - júl 2013). Od januára 2013 klesla nezamestnanosť len o 0,1 percentuálneho bodu. 
 
Údaje evidovanej nezamestnanosti vedené Ústredím práce uvádzame ako doplnkové informácie. Pre podozrenia pre ovplyvňovanie štatistík, neberieme údaje do úvahy. 

Dátum zverejnenia analýzy: 15.09.2013
success
error