DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

Jednoducho 49 % akcií najvzácnejšieho zlatého podniku (SPP, pozn.) predali cudzincom s tým, že tento 49% akcionár si robil s podnikom čo chcel.

16.09.2013
Neoveriteľné

Robert Fico o podobnej veci už hovoril v minulosti, kedy kritizoval súčasnú opozíciu za to, že kontrolu nad cenovou politikou a predstavenstvom SPP prepustila menšinovému vlastníkovi. Je skutočne pravdou, že napriek tomu, že štát vlastní 51 % akcií podniku, právomoc o nastavení ceny bola posunutá z valnej hromady na predstavenstvo, kde mali väčšinu zahraniční akcionári. Nevieme však overiť, či si títo "cudzinci" skutočne mohli robiť s podnikom "čo chcel". V skutočnosti štát stále kontroloval spoločnosť prostredníctvom valnej hromady. Výrok preto označujeme za neoveriteľný.

V privatizačnom procese bolo skutočne odpredaných 49% akcií SPP, a majetková štruktúra akcionárov vyzerala takto:
- Slovenská republika prostredníctvom Fondu národného majetku (51%)
- Slovak Gas Holding B.V. - konzorcium spoločností E.ON Ruhrgas a Gaz de France (49%).

V januári 2013 sa zmenil menšinový vlastník, keď kontrolu nad 49 % akciami prebrala spoločnosť Energetický a průmyslový holding, a.s. (EPH). (Výročný správa SPP, 2012).

V minulosti Demagog.SK overil, že predstavenstvo SPP má 7 členov, z ktorých 4 boli členmi konzorcia spoločností E.ON Ruhrgas a Gaz de France, ktoré menšinovým akcionárom. Sú to nasledovní:Jean-Jacques Ciazynski (predseda predstavenstva)- Gaz de FranceIng. Andreas Rau- E.ON RuhrgasFrédérique Dufresnoy- Gaz de FranceDr. Hans-Gilbert Meyer- E.ON Ruhrgas.

Čo sa týka právomocí medzi jednotlivými orgánmi spoločnosti, podľa správy o privatizácii SPP, "Akcionárskou zmluvou bol navodený stav, keď reálne nie je možné vykonávať práva väčšinového akcionára v rozsahu zodpovedajúcom percentuálnemu počtu akcií (§ 61, § 155 ods. 1, § 176a ods. 3 Obchodného zákonníka)." Táto správa však bola vypracovaná na jednom z ministerstiev za Ficovej vlády, preto ju nie je možné brať ako neutrálne posúdenie skutočnosti.

Dátum zverejnenia analýzy: 15.09.2013
success
error