DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Lucia Žitňanská

MOST-HÍD

Interpelácie sa nedejú v zákulisí ale v pléne, takže tam jednoducho máte sedieť.

Politická /ne/kultúrnost a volebné zákony - 10.09.2013
Neoveriteľné

Rokovací poriadok hovorí, že interpelovaní ministri, ako aj všetci členovia vlády sú povinní byť na rozprave prítomní. V prípade odôvodneného ospravedlnenia je interpelovaní minister/ministerka zastupovaná iným členom vlády. Rokovací poriadok nehovorí kde presne sa odohráva interpelácia, rokovací poriadok hovorí, že sa prerokuje v NR SR (§ 2). O tom či má interpelovaný minister/ministerka sedieť počas interpelácie priamo v rokovacej sále alebo len povinnosť nachádzať sa v NR SR, rokovací poriadok taktiež nehovorí. Nejednoznačnosť rokovacieho poriadku umožňuje dvojaký výklad toho kde sa interpelácia odohráva a toho kde či sa minister musí nachádzať v rokovacej sále alebo len v budove NR SR. Výrok preto hodnotíme ako neoveriteľný.

Rokovací poriadok NRSR uvádza v § 130 odsek 4 a 7:

(1) Interpelovaný je povinný písomne odpovedať na interpeláciu do 30 dní 
interpelujúcemu a predsedovi národnej rady. Svoju odpoveď môže predniesť aj ústne v rámci bodu programu schôdze národnej rady určeného na interpelácie; ústne prednesenie odpovede na interpeláciu nezbavuje interpelovaného povinnosti podať odpoveď písomne

(4) Na najbližšiu schôdzu národnej rady sa po doručení odpovede na interpeláciu zaradí rozprava o tejto odpovedi. Interpelovaný je povinný byť na rozprave prítomný.

(7) Na interpeláciách musia byť prítomní všetci členovia vlády. V odôvodnených prípadoch môže predseda vlády určiť, ktorý člen vlády bude za neprítomného člena vlády na interpelácie odpovedať, alebo oznámi, že bude na ne odpovedať sám.

V § 32 hovorí o  "poriadku v rokovacej sále" alebo o činoch v "rokovacej miestnosti", čo je možné vykladať ako miestnosť kde fakticky rokovanie prebieha. Z toho možno vyvodiť, že vzhľadom na to, že interpelácie prebiehajú na rozprave a rozprava prebieha v rokovacej sále, je zrejmé, že interpelácie sa odohráva v rokovacej sále. 

Podľa serveru Hlavné správy, pán Kaliňák niekoľko krát odišiel a znovu sa vrátil na zasadanie. Podľa slov R. Kaliňáka sa nachádzala počas celej interpelácie v budove NR SR.

Aktuality.sk, 5. septembra 2013:

"Hlina sa dožadoval prítomnosti člena vlády na základe rokovacieho poriadku NR SR, podľa ktorého musia byť členovia kabinetu počas interpelácií prítomní. Viacerí predstavitelia Smeru-SD argumentovali tým, že sa doslovne nepíše o prítomnosti v sále, ale stačí, ak je minister v parlamente. ...Na Hlinovu stranu sa postavili viacerí opoziční poslanci, ktorí sa snažili predstaviteľov Smeru-SD presvedčiť, že Hlina má pravdu a členovia vlády musia byť zo zákona prítomní v sále"

Dátum zverejnenia analýzy: 08.09.2013
success
error