DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Lucia Žitňanská

MOST-HÍD

Poviem to na prípade prezidentských volieb, pretože tak ako boli predložené tieto zákony, majú sa vzťahovať aj na prezidentské voľby. Keď by platil ten stav, čo predložil minister Kaliňák do parlamentu, tak to v konečnom dôsledku bude znamenať, že billboardy, ktoré dnes visia napríklad Procházkovi a Kiskovi celé prázdniny a prezentujú svoje osoby, tak náklady, ktoré vynaložili počas týchto prázdnin, by sa zarátavali, alebo mohli zarátavať pri určitom výklade do nákladov na kampaň v rámci prezidentskej kampane, čo by v konečnom dôsledku napríklad znamenalo, že pred finišom kampane možno už nebudú môcť minúť ani euro na ďalšiu kampaň. Pretože máme strop kampane a podľa týchto návrhov zákonov sa aj všetky predchádzajúce výdavky mimo volebnej kampane do toho zarátavajú.

Politická /ne/kultúrnost a volebné zákony - 09.09.2013
Zavádzajúce

Podobný argument použil v pripomienkach k volebnému zákonu aj M. Beblavý. "Zvláštny je podľa nášho názoru spôsob výpočtu nákladov do kampane. V súčasnom znení sa do nákladov majú počítať jednak predkampaňové výdavky, výdavky na prieskumy a jednak aj výdavky politických strán a kandidátov. Z kombinácií týchto nákladov môžu vzniknúť absurdné situácie – napríklad medzi náklady by sa počítali všetky prieskumy, ktoré si politická strana a kandidáti platia od predchádzajúcich volieb, čo by mohlo viesť k tomu, že zákonná suma na volebnú kampaň by bola rýchlo prekročená."

Zákon je nie úplne jednoznačný. Dôvodová správa hovorí o tom  že strana, hnutie alebo kandidát musí uverejniť aj prehľad výdavkov, ktoré vynaložil na svoju propagáciu aj pred dňom vyhlásenia volieb. Podľa § 2 odsek 1 volebná kampaň začína až dňom vyhlásenia volieb. Paragraf 3 odsek 8 hovorí o tom, že o použití prostriedkov na volebnú kampaň politická strana vedie osobitnú evidenciu na účely volebnej kampane, malo by isť iba o prostriedky v rámci volebnej kampane, teda od vyhlásenia volieb. V tomto prípade neurčitosť novely zákona o volebnom poriadku poskytuje dva právne výklady. 

Ide predovšetkým o § 3 odsek 8:

"O použití prostriedkov na volebnú kampaň politická strana vedie osobitnú evidenciu na účely volebnej kampane v členení 
a) náklady na úhradu predvolebných prieskumov a volebných prieskumov verejnej mienky,
b) náklady na úhradu platenej inzercie alebo reklamy,
c) náklady na vysielanie politickej reklamy podľa osobitného predpisu,4)
d) náklady na úhradu volebných plagátov,
e) náklady obchodnej spoločnosti podľa osobitného predpisu,5)
f) cestovné výdavky členov politickej strany a prehľad cestovných náhrad zamestnancov politickej strany podľa osobitného predpisu,6)
g) prehľad darov a iných bezodplatných plnení, ktorých hodnota sa určuje podľa osobitného predpisu,7)
h) všetky ostatné náklady politickej strany na propagáciu jej činnosti, cieľov a programu."


L. Žitňanská používa príklad Kisku a Procházku, kde sa snaží poukázať na možnú retroaktivitu novely zákona o volebnej kampani. Faktom však je, že nové volebné zákony neobmedzia už rozbehnuté „imidžové“ kampane prezidentských kandidátov. Náklady sa totiž budú počítať až od vstupu novej legislatívy do účinnosti. Tieto slová potvrdil nielen R. Kaliňák ale aj poslanec Procházka

Dôvodová správa k volebnému zákonu uvádza:

"Ďalším nástrojom kontroly je povinnosť uverejňovať na webových sídlach nielen sumu výdavkov, ktorú politická strana alebo kandidát plánuje vo voľbách použiť, ale aj uverejniť prehľad všetkých výdavkov, ktoré boli na vedenie kampane vynaložené. Každý kandidujúci subjekt bude zároveň povinný uverejniť aj prehľad výdavkov, ktoré vynaložil na svoju propagáciu aj pred dňom vyhlásenia volieb."

Dátum zverejnenia analýzy: 08.09.2013
success
error