DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Lucia Žitňanská

MOST-HÍD

Počas Ficovej vlády sa znížil počet zamestnaných v tejto krajine o 6900, keď k tomu prirátame aj tých, ktorí boli krátkodobo zamestnaní v zahraničí, to je 17 tisíc, to je 24 tisíc menej pracovných miest na Slovensku

Politická /ne/kultúrnost a volebné zákony - 09.09.2013
Zavádzajúce

Je síce pravdou, že medziročný pokles zamestnanosti v druhom štvrťroku 2013, teda za rok Ficovej vlády, predstavoval 6 900 osôb. L. Žitňanská však hovorí o súčte poklesu zamestnanosti a počtu, ktorý predstavuje nárast ľudí krátkodobo zamestnaných v zahraničí ako o medziročnom poklese počtu pracovných miest o 24 tisíc. Takéto spájanie však nie je korektné, pretože nie celý nárast počtu krátkodobo zamestnaných v zahraničí bol spôsobený poklesom pracovných miest. A naopak. V praxi tak odchod časti ľudí za prácou do zahraničia nemusí znamenať rovnaký pokles v počte pracovných miest. Skutočný medziročný pokles pracovných miest v 2. štvrťroku 2013 bol teda v skutočnosti nižší ako súčet, ktorý uvádza L. Žitňanská. Celý výrok pre túto logickú chybu hodnotíme ako zavádzanie.

Druhá vláda R. Fica bola menovaná 4. apríla 2012, teda v druhom štvrťroku 2012. L. Žitňanská teda korektne hovorí o poklese zamestnanosti za druhej vlády R. Fica ak porovnáva medziročný vývoj v 2. štvrťroku 2012 a 2013.  

ŠÚ SR 4. septembra informoval o medziročnom poklese zamestnanosti:

"Celková zamestnanosť podľa VZPS sa v 2. štvrťroku medziročne znížila o 6,9 tis. (o 0,3 %) na 2 327,8 tis. osôb."

Databáza ŠÚ SR neposkytuje mesačné údaje o stave zamestnanosti v tis. osôb.

Počet krátkodobo zamestnaných v zahraničí dosiahol v 2. štvrťroku 2013 počet 136,3 tis. osôb zatiaľ čo v 2. štvrťroku 2012 119,4 tis. osôb. Rozdiel oproti minulému roku je teda približne 17 tisíc ľudí, tak ako tvrdí L. Žitňanská.

Dátum zverejnenia analýzy: 08.09.2013
success
error