DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Kaliňák

SMER-SD

Ja som bol na rozprave. Tam určenie miesta, či to je presne plenárna, či je to salón poslancov lebo volebná miestnosť nie je presne stanovená a ja som využíval tento priestor, že proste to celé je plénum, to je chránené prejavmi, tam sa vlastne keď ústava hovorí o prejavoch v pléne, o prejavoch v parlamente, myslím sa tým rokovacia sála.

Politická /ne/kultúrnost a volebné zákony - 09.09.2013
Zavádzajúce

Ústava hovotí v čl.78 odsek 2 o slobode prejavu v NRSR, a to nasledovne: 

(2) Za výroky pri výkone funkcie poslanca prednesené v Národnej
rade Slovenskej republiky
alebo v jej orgáne nemožno poslanca
trestne stíhať , a to ani po zániku jeho mandátu. Poslanec
podlieha disciplinárnej právomoci Národnej rady Slovenskej republiky

Ústava hovorí o prejavoch prednesených  v Národnej rade, a nie o určenom mieste ako hovorí pán Kaliňák. Sloboda prejavu sa tým pádom skutočne vzťahuje na výroky v Národnej rade počas rokovaní.  Je však diskutabilné, či je z tohto možné vyvodiť záver, že pán Kaliňák bol v tomto konkrétnom prípade na rozprave prítomný, aj keď sa fyzicky nachádzal v inej miestnosti. 

Dátum zverejnenia analýzy: 08.09.2013
success
error