DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Kaliňák

SMER-SD

Podstatné je, že aj volebná miestnosť, teda tam, kde sa vykonáva grémium a tak ďalej je súčasťou pléna, pretože sa tam vykonávajú určité akty poslancov a tam som vlastne ja bol a takisto hovorím, že som na tých interpeláciách bol prítomný a aj som ich počúval.

Politická /ne/kultúrnost a volebné zákony - 09.09.2013
Neoveriteľné

Nejednoznačnosť rokovacieho poriadku neumožňuje jednoznačne rozhodnúť či aj volebná miestnosť je alebo nie je súčasťou pléna. Taktiež nie je overiteľné, či minister aj po odchode z rokovacej sály sa nachádzal po celý čas v NR SR a skutočne počúval interpeláciu. Výrok preto hodnotíme ako neoveriteľný.

Podľa serveru Hlavné správy, pán Kaliňák niekoľko krát odišiel a znovu sa vrátil na zasadanie. Podľa slov R. Kaliňáka sa nachádzal počas celej interpelácie v budove NR SR. 

Aktuality.sk, 5. septembra 2013:

"Hlina sa dožadoval prítomnosti člena vlády na základe rokovacieho poriadku NR SR, podľa ktorého musia byť členovia kabinetu počas interpelácií prítomní. Viacerí predstavitelia Smeru-SD argumentovali tým, že sa doslovne nepíše o prítomnosti v sále, ale stačí, ak je minister v parlamente. ...Na Hlinovu stranu sa postavili viacerí opoziční poslanci, ktorí sa snažili predstaviteľov Smeru-SD presvedčiť, že Hlina má pravdu a členovia vlády musia byť zo zákona prítomní v sále"

Rokovací poriadok nie je jednoznačný pri výklade kde prebieha interpelácia. Podľa rokovacieho poriadku interpelácia je prednesená v rámci schôdze národnej rady, pričom odpovede na interpelácie sú zaradené na rozpravu. 

§ 130
(1) Interpelovaný je povinný písomne odpovedať na interpeláciu do 30 dní 
interpelujúcemu a predsedovi národnej rady. Svoju odpoveď môže predniesť aj ústne 
v rámci bodu programu schôdze národnej rady určeného na interpelácie; ústne prednesenie odpovede na interpeláciu nezbavuje interpelovaného povinnosti podať odpoveď písomne.

(4) Na najbližšiu schôdzu národnej rady sa po doručení odpovede na interpeláciu 
zaradí rozprava o tejto odpovedi. Interpelovaný je povinný byť na rozprave prítomný.

 V § 32 hovorí o  "poriadku v rokovacej sále" alebo o činoch v "rokovacej miestnosti", čo je možné vykladať ako miestnosť kde fakticky rokovanie prebieha. Z rokovacieho poriadku nikde nevyplýva či je volebná miestnosť, kde sa koná grémium súčasťou pléna resp. rokovacej sály NR SR.

Dátum zverejnenia analýzy: 08.09.2013
success
error