DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

Napriek tomu, že klesol hospodársky rast a spotreba je pomerne zabrzdená v krajine, veď to vidíme, ta spotreba naozaj aj inflácia 1,7 %.

Bolestivé témy Slovenska - 01.07.2013
Pravda

R. Fico správne uvádza pokles hospodárskeho rastu, úroveň spotreby a taktiež presnú hodnotu inflácie. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Hospodársky rast skutočne klesá. Podľa Eurostatu bol v roku 2012 rast HDP 2 % oproti 3,2% v roku 2011. V roku 2013 je predpokladaný rast na úrovni 1%. Správa Eurostatu z júna 2013 hovorí o raste v prvom štvrťroku na úrovni 0,8% HDP. Podľa júnovej správy Inštitútu finančnej politiky sa ekonomický rast spomalí oproti poslednej prognózy o 0,7 p.b. a dosiahne úroveň 0,5 p.b.. Je teda pravdou, že hospodársky rast klesá. 

Júnový mesačný bulletin NBS (s. 31) hovorí o stagnujúcej spotrebe domácností. Spotreba domácností však klesala v každom štvrťroku 2011 a 2012. Dá sa preto tvrdiť, že spotreba je zabrzdená:

"Vyšší objem a rast v stálych cenách zaznamenala verejná spotreba len v dôsledku nezmenenej úrovne cien. Súkromná spotreba domácností a neziskových organizácií medzikvartálne stagnovala a prerušila tak minuloročný pokles zo štvrťroka na štvrťrok."

Podľa Štatistického úradu v  apríli a máji 2013 sa inflácia pohybuje na úrovni 1,7% oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka. 

V prípade výberu DPH však tieto hodnoty klesajú (SITA v spolupráci s Webnoviny), tak v čistom porovnaní i po vrátení nadmerných odpočtov. 


201020112012
DPH celkom7617 mld8440 mld8027 mld
po vrátení odpočtov2243 mld2199 mld1611 mld

Dátum zverejnenia analýzy: 30.06.2013
success
error