DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Béla Bugár

MOST-HÍD

My sme navrhli 103 zákonov. Neprešli. Navrhli sme 300 neviem 40 alebo koľko pozmeňovacích návrhov, 30 prešlo.

Bolestivé témy Slovenska - 01.07.2013
Nepravda

Výrok Bélu Bugára hodnotíme ako nepravdivý, keďže neuvádza správne údaje. Opozícia a jej poslanci navrhli spolu 136 zákonov (z nich 7 schválených) a 215 pozmeňovacích návrhov (z nich 24 schválených).

Na základe údajov NR SR podala súčasná opozícia spolu 133 návrhov zákonov (originálne návrhy zákonov) a ďalšie 3 návrhy spolu s poslancami vládnej strany, pričom iba 7 (4 čisto opozičné) z nich bolo schválených.

Ďalších 33 zákonov navrhnutých opozíciou sa nachádzalo v l. čítaní a 38 návrhov zákonov bolo stiahnutých z rokovania (napr. už pripravované návrhy zákonov výborom NR SR).

Opozícia spolu rovnako navrhla 215 pozmeňovacích a doplňujúcich návrhov, z ktorých bolo 22 schválených v celom rozsahu a 2 čiastočne.

Uvádzame i zoznam schválených opozičných návrhov zákonov:

  • Návrh poslanca NR SR Jozefa Kollára na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov
  • Návrh poslancov NR SR Juraja Drobu a Martina Chrena na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • Návrh poslancov NR SR Moniky Gibalovej, Pavla Hrušovského a Pavla Abrhana na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu SR o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov
  • Návrh poslancov NR SR Andreja Hrnčiara, Tibora Bastrnáka a Eleméra Jakaba na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov

Schválené návrhy zákonov opozičných poslancov a poslancov vládnej strany:

  • Návrh skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Návrh skupiny poslancov NR SR na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení Ústavy SR č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
  • Návrh poslancov NR SR Eriky Jurinovej, Evy Horváthovej, Jána Podmanického a Viery Šedivcovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

.

Dátum zverejnenia analýzy: 30.06.2013
success
error