DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Béla Bugár

MOST-HÍD

Slovensko má najvyššiu daň nielen z krajín V4, pre podnikateľov, pre podnikateľské subjekty.

Bolestivé témy Slovenska - 01.07.2013
Pravda

B. Bugár správne uvádza, že dane z príjmu právnických osôb sú najvyššie v rámci V4. Okrem toho ďalších 9 krajín EU27 má dane z príjmu právnických osôb nižšie ako má Slovensko. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

V tabuľke spracovanej podľa publikácie Eurostatu Daňové trendy v EÚ (.pdf), s. 29 je sadzba dane z príjmov PO v roku 2012 v krajinách EU27:

KrajinaDzP PO v roku 2012 podľa EurostatDzP PO v roku 2012 podľa portál KPMG (základné sadzby DzP PO)
Česko19%19%
Maďarsko20,6 %19%
Poľsko19%19%
Slovensko19%23%
Rakúsko25%25%
Belgicko34%34%
Bulharsko10%10%
Dánsko25%25%
Nemecko 29,8%29,5%
Estónsko21%21%
Írsko 12,5%12,5%
Grécko30%26%
Španielsko30%30%
Francúzsko36,1%33,3%
Cyprus10%10%
Litva15%15%
Lotyšsko15%                           15%
Luxembursko28,8%28,8%
Malta35%35%
Holandsko25%25%
Taliansko31,4%31,4%
Rumunsko16%16%
Slovinsko20%17%
Fínsko24,5%24,5%
Švédsko26,3%22%
UK24%23
Portugalsko31,5%25%

Z tabuľky je zrejmé, že okrem krajín V4 (Česko, Poľska a Maďarska) majú nižšie dane z príjmu právnických osôb ďalších 9 krajín EU27. Spojené kráľovstvo má túto daň na rovnakej úrovni ako Slovensko.

Dátum zverejnenia analýzy: 30.06.2013
success
error