DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

My (Slovensko, pozn.) sme historicky najvyššiu nezamestnanosť mali v 90.rokoch niekde na úrovni 18, 17 %.

Bolestivé témy Slovenska - 01.07.2013
Zavádzajúce

Je pravdou, že podľa evidovanej nezamestnanosti sme mali v roku 1999 najvyššiu nezamestnanosť. Nie je však pravdou, že sa pohybovala na úrovni 18-17%. Historicky najvyššia nezamestnanosť bola podľa evidovanej nezamestnanosti na úrovni 19,2% v roku 1999. Podľa výberového zisťovania bola najvyššia miera nezamestnanosti v roku 2001 na úrovni 19,1%. Nezamestnanosť na úrovni 18-17% sa pohybovala v prípade výberového zisťovania v rokoch 2000-2004, v prípade evidovanej nezamestnanosti v rokoch 2000-2002. 


Podľa výberového zisťovania Štatistického úradu SR bola historicky najvyššia nezamestnanosť v roku 2001 (19,1%). V rokoch 2000 až 2004 sa nezamestnanosť pohybovala na úrovni 18% až 17%.


Zdroj: databáza ŠÚ SR, Miera nezamestnanosti podľa vekových skupín a pohlavia v % (Údaje od roku 1994).

Podľa evidovanej nezamestnanosti, ktorú vedie Ústredie práce bola najvyššia miera evidovanie nezamestnanosti 20,1% v roku 1999. Evidovaná miera nezamestnanosti sa v rokoch 2000 až 2002 pohybovala na úrovni 18 až 17%.


Zdroj: Ústredie práce, údaje vždy k decembru daného roka.

Dátum zverejnenia analýzy: 30.06.2013
success
error