DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Béla Bugár

MOST-HÍD

My sme niečo navrhovali v májovom našom návrhu, že tí, ktorí zamestnajú napríklad mladých ľudí, tým treba, povedzme, rok alebo 9 mesiacov odpúšťať napríklad odvody alebo aby platili menšie dane, no a potom minimálne také obdobie budú musieť zamestnať toho istého človeka.

Bolestivé témy Slovenska - 01.07.2013
Zavádzajúce

Béla Bugár skutočne zaslal (3. mája 2013) Premiérovi R. Ficovi návrh na zníženie nezamestnanosti. 

V návrhu sa strana Most-Híd zameriava na podniky do 50 zamestnancov. Návrh sa týka nezamestnaných, ktorý nemajú prácu maximálne tri mesiace. Na vytvorené pracovné miesto by neboli podľa návrhu odpúšťané odvody alebo umožnené nižšie dane, ale bol by poskytnutý príspevok vo výške celkovej ceny práce odvodenej od zákonom stanovenej minimálnej mzdy, počas doby 12 resp. 24 mesiacov. Návrh predpokladá dĺžku trvania takto vytvoreného pracovného miesta na na dobu 12 resp. 24 mesiacov a počet vytvorených pracovných miest na 22 resp. 11 tisíc. Návrh nespomína nič o povinnosti zamestnávateľa udržať pracovnú pozíciu na minimálne také isté obdobie ako obdobie príspevku. Strana Most-Híd tento návrh zákona doposiaľ nepredložila do NR SR. Bugár nepresne uvádza typ podpory zamestnávateľov a taktiež uvádza povinnosť zamestnávateľov zamestnať "dotovaného" zamestnanca na také isté časové obdobie po aké čerpal za zamestnanca príspevok, hoci sa takáto povinnosť v návrhu neobjavuje. Výrok vzhľadom na tieto nepresnosti hodnotíme ako zavádzajúci. 

Dátum zverejnenia analýzy: 30.06.2013
success
error