DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Pavol Hrušovský

KDH

Ja som predložil do Národnej rady návrh zákona o zmene zákona o konaní pred Ústavným súdom, aby v prípade takýchto sťažností, kde navrhovateľ žiada vydať predbežné opatrenie, Ústavný súd mal a musel rozhodnúť do 90 dní.

Domáca politická situácia - 17.06.2013
Pravda

Dňa 28. septembra 2012 podal Hrušovský spolu s Monikou Gibalovou a Pavlom Abrhanom návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 38/1993 Z.z. o organizácii Ústavného súdu SR, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov.

Tento navrh novely zakona zakotvuje povinnost, aby v pripade, ak ustavny sud prijme navrh na zacatie konania o sulade pravnych predpisov podla cl. 125 ods. 1 Ustavy Slovenskej republiky a ucastnik konania navrhne pozastavenie ucinnosti napadnutych pravnych predpisov, ich casti, pripadne niektorych ich ustanoveni, o tomto navrhu rozhodne ustavny sud najneskor do 90 dni odo dna zacatia konania. Momentálne je tento legislatívny návrh v legislatívnom procese.


Dátum zverejnenia analýzy: 16.06.2013
success
error