DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

Pán predseda, vy sa obrátili na Ústavný súd, že či prezident môže alebo musí vymenovať generálneho prokurátora. A na základe podnetu opozície Ústavný súd povedal, že prezident môže odmietnuť Čentéša.

Domáca politická situácia - 17.06.2013
Pravda

Podobný výrok sme už overovali v relácií 9.6.2013:

Právo prezidenta nevymenovať Národnou radou zvoleného kandidáta na generálneho prokurátora, i keď za striktne určených podmienok, prezidentovi prisúdil ÚS SR svojim rozhodnutím vo veci návrhu podaného skupinou poslancov dnešnej opozície z októbra 2012, v ktorom píše:

"Prezident Slovenskej republiky je povinný zaoberať sa návrhom Národnej rady Slovenskej republiky na vymenovanie generálneho prokurátora Slovenskej republiky podľa čl. 150 Ústavy Slovenskej republiky, a ak bol zvolený postupom v súlade s právnymi predpismi, v primeranej lehote buď vymenovať navrhnutého kandidáta, alebo oznámiť Národnej rade Slovenskej republiky, že tohto kandidáta nevymenuje. "

Nevymenovať kandidáta môže len z dôvodu, že nespĺňa zákonné predpoklady na vymenovanie, alebo z dôvodu závažnej skutočnosti vzťahujúcej sa na osobu kandidáta, ktorá dôvodne spochybňuje jeho schopnosť vykonávať funkciu spôsobom neznižujúcim vážnosť ústavnej funkcie alebo celého orgánu, ktorého má byť táto osoba vrcholným predstaviteľom, alebo spôsobom, ktorý nebude v rozpore so samotným poslaním tohto orgánu, ak by v dôsledku tejto skutočnosti mohol byť narušený riadny chod ústavných orgánov (čl. 101 ods. 1 druhá veta Ústavy Slovenskej republiky).

Prezident uvedie dôvody nevymenovania, pričom tieto nesmú byť svojvoľné."

Dátum zverejnenia analýzy: 16.06.2013
success
error