DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

A ty si nepamätáš, pán predseda, že Ústavný súd Slovenskej republiky rozhodol pri voľbe aj o predbežnom opatrení a vy ste umelo naťahovali uverejnenie predbežného opatrenia v Zbierke zákonov a rozhodli ste podľa zákona, ktorý bol pozastavený práve rozhodnutím Ústavného súdu.

Domáca politická situácia - 17.06.2013
Zavádzajúce

Výrok R. Fica hodnotíme ako zavádzajúci, pretože na jednej strane je pravdou, že voľba generálneho prokurátora prebehla ešte pred nadobudnutím účinnosti predbežného rozhodnutia Ústavného súdu, na druhej strane nie sú dôkazy o tom, že by koalícia umelo naťahovala termín zverejnenia v zbierke zákonov. 
Na telo (9. jún 2013):
Zastupujúci GP Tichý a 35 opozičných poslancov 30. mája. 2011 podali návrh na ÚS, aby rozhodol o neplatnosti koaličnej novely rokovacieho poriadku, ktorá mala priniesť zmenu voľby nového generálneho prokurátora z tajnej na verejnú. 15. júna 2011 vydal Ústavný súd predbežné rozhodnutie o pozastavení účinnosti novelizovaných ustanovení rokovacieho poriadku. Predseda parlamentu R. Sulík zvolal na 17. júna 2011 novú voľbu do ktorej sa zapojil J. Čentéš a tajným hlasovaním bol zvolený za generálneho prokurátora. 

Ako sa uvádza i v konečnom náleze Ústavného súdu, toto opatrenie nadobudlo účinnosť 19. 6. 2011, pričom neexistuje žiadne podozrenie ani informácia o tom, že by bolo jeho publikovanie v zbierke zákonov "umelo naťahované". Uznesenie navyše publikovaním nadobudlo účinnosť 34 dní po jeho prijatí Ústavným súdom, čo zodpovedá lehote pri prijímaní bežných zákonov (ktoré bývajú publikované v Z.z. do 21 dní od prijatia v NR SR a po ďalších 15 alebo viac dňoch nadobúdajú účinnosť): 
"Uznesenie o pozastavení účinnosti bolo vydané v Zbierke zákonov Slovenskej republiky
 (v jej čiastke č. 61) 29. júna 2011 pod č. 199/2011, kedy sa stalo všeobecne záväzným (§ 38 ods. 4 zákona o ústavnom súde)
"Nerešpektovanie rozhodnutia ústavného súdu o prijatí návrhu navrhovateľa na ďalšie konanie a o pozastavení účinnosti z 15. júna 2011 bolo prevažne odôvodňované tým, že v čase konania ostatných tajných volieb, t. j. 17. júna 2011, nebolo ešte rozhodnutie ústavného súdu všeobecne záväzné, keďže nebolo vydané v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, a preto sa voľba mohla uskutočniť aj podľa napadnutých ustanovení...12. Na strane druhej bolo v súvislosti s ostatnou tajnou voľbou kandidáta na funkciu generálneho prokurátora zo 17. júna 2011 tiež zdôrazňované, že táto voľba sa uskutočnila tajným spôsobom, čím malo byť a (aj) podľa názoru ústavného súdu materiálne bolo rešpektované ratio decidendi rozhodnutia ústavného súdu o pozastavení účinnosti z 15. júna 2011. "Dva týždne po predbežnom rozhodnutí vydal Ústavný súd konečné rozhodnutie a ponechal možnosť tajnej i verejnej voľby na rozhodnutí parlamentu.

Dátum zverejnenia analýzy: 16.06.2013
success
error