DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

József Nagy

MOST-HÍD

Mali by sme počkať tak, ako ste prisľúbili (SMER-SD, pozn.), že počkáte na rozhodnutie Ústavného súdu.

Povodne a aktuálne politické témy - 10.06.2013
Pravda

Je pravdou, že predseda vlády Fico ešte v januári 2013 sľuboval, nebude voliť náhradu za Čentéša, kým Ústavný súd neposúdi Čentéšov podnet, či môže byť nová voľba. SMER chcel prostredníctvom novely urýchliť proces rozhodnutia vo veci Čentéšovej sťažnosti. Účinnosť novelu však Ústavný súd pozastavil a následne sa Robert Fico rozhodol nečakať na rozhodnutie ÚS vo veci sťažnosti Čentéša a vyhlásil, že prebehne nová voľba GP. 

Jozef Čentéš, ktorého odmietol vymenovať prezident Ivan Gašparovič, podal 3. januára sťažnosť na Ústavný súd spolu so žiadosťou o dočasné opatrenie, ktoré by zastavilo novú voľbu. Ústavný súd dodnes o dočasnom opatrení, ktoré by zastavilo novú voľbu nerozhodlo. 

13. januára 2013 ešte premiér sľuboval, že nebude voliť náhradu za Čentéša, kým Ústavný súd neposúdi, či môže byť nová voľba. Fico 13. januára 2013 vyhlásil: "Súčasne hovoríme, že budeme čakať na rozhodnutie ústavného súdu o predbežnom opatrení." 

V utorok 30. apríla 2013 bol v NRSR v skrátenom legislatívnom konaní schválený vládny zákon, ktorý mení a dopĺňa zákon č. 38/1993 Z.z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky nasledovne:
"Ak ide o rozhodovanie v senáte Ústavného súdu, o vylúčení sudcu pre predpojatosť rozhodne iný senát. Ak v dôsledku vylúčenia sudcov alebo odmietnutia sudcov účastníkmi konania nie je možný postup podľa predchádzajúcej vety, rozhodne o veci samej senát v pôvodnom zložení; na ďalšie vyhlásenia účastníka konania o odmietnutí sudcu pre jeho predpojatosť a vyhlásenia sudcu o svojej predpojatosti vo veci sa neprihliada."

Novela zákona teda de facto ruší rozhodnutie Ústavného súdu o vylúčení zaujatých uvedených sudcov. Tlačová informácia Ústavného súdu Slovenskej republiky č.11/2013 z dňa 28. januára 2013 uvádza (.pdf):
"Dňa 24. januára 2013 rozhodol II. senát ústavného súdu... o tejto námietke predpojatosti doc. JUDr. Jozefa ČentéšaPhD. tak, že sudcovia ústavného súdu Peter Brňák a Milan Ľalík boli vylúčení z výkonu sudcovskej funkcie..." 

Ústavný súd však 5. júna 2013 na návrh skupiny poslancov pozastavil účinnosť novely zákona, na základe ktorej mal sťažnosť Jozefa Čentéša posúdiť senát v zložení Milana Ľalíka, Petra Brňáka a Marianny Mochnáčovej. Pričom prví dvaja sudcovia boli kvôli Čentéšovej námietke pre zaujatosť vylúčení. 

Šéf exekutívy tvrdil už v 21. mája 2013, že Smeru súčasný stav na Generálnej prokuratúre (GP) SR nevyhovuje: „Dnes neexistuje žiadna právna prekážka, aby sme išli voliť generálneho prokurátora. Je tu však taký chaos okolo podaní na Ústavný súd, že bude potrebné v určitom okamihu tento uzol rozrezať a prísť s nejakým riešením,“

Následne Robert Fico 5. júna zároveň vyhlásil, že NRSR bude voliť nového generálneho prokurátora, pravdepodobne na najbližšej schôdzi 18. júna. 

Dátum zverejnenia analýzy: 09.06.2013
success
error