DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

József Nagy

MOST-HÍD

V rámci programového obdobia na roky 2014-2020 financovanie z Európskej únie sa nám podarilo vybaviť o 2,5 tuším miliardy eur viac ako sme mali v predchádzajúcom období.

Povodne a aktuálne politické témy - 10.06.2013
Pravda

Ak by sme brali do úvahy kohézny fond, kde sa Slovensku podarilo vyrokovať nárast finančných prostriedkov v programovacom období 2014-2020 o približne 1,2 mld. euro. resp. v cenách z roku 2011 a po inflácii ide o navýšenie 2,8 mld. euro. Teda približná suma ako uvádza Nagy.

Pri schválenom rozpočte na roky 2014 - 2020 má Slovensko možnosť čerpať z rozpočtu Európskej únie prostriedky vo výške približne 20 miliárd eur. 

Pre Slovensko bolo najväčšou prioritou pri vyjednávaní nového finančného rámca EÚ udržanie financií pre politiku súdržnosti (kohéznu politiku), čo predstavuje najobjemnejší zdroj príjmov Slovenska z EÚ. Zo zdrojov na politiku súdržnosti pre zotieranie rozdielov medzi európskymi regiónmi, ktorá tvorí najväčší zdroj príjmov Slovenska z rozpočtu EÚ, dostaneme približne 13,1 miliardy eur v cenách z roku 2011 (14,7 miliardy po inflácii). V súčasnom období 2007 – 2013 je alokácia na úrovni 11 miliárd 896 miliónov eur.

Dátum zverejnenia analýzy: 09.06.2013
success
error