DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

József Nagy

MOST-HÍD

Predchádzajúca vláda (vláda I. Radočovej, pozn.) nejak dvojkoľajne riešila ochranu proti povodniam, s čím ja som nesúhlasil ani na vláde. Na jednej strane sme riešili prostredníctvom Ministerstva životného prostredia, ale zároveň sa to riešilo aj na Úrade vlády.

Povodne a aktuálne politické témy - 10.06.2013
Pravda

Vláda riešila ochranu proti povodniam viackoľajne, nielen cez Ministerstvo životného prostredia ale aj Úrad vlády SR a Ministerstvo pôdohospodárstva. Ministerstvá, ktoré zapojením Úradu vlády stratili monopol na realizáciu protipovodňových opatrení tento postup kritizovali. Administratívu protipovodňových opatrení aj s odstupom času exminister Nagy kritizoval. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý. 

V októbri 2010 vláda schválila Program revitalizácie a integrovaného manažmentu povodí SR, ktorý sa zaoberá ochranou proti povodniam prostredníctvom budovania prehrádzok, a ku ktorému bola vznesená kritika nielen zo strany odbornej verejnosti a občianskych aktivistov, ale aj zo strany ministerstiev. Vláda Ivety Radičovej riešila problematiku povodňových opatrení prostredníctvom 3 orgánov, a to Úradu vlády SR, Ministerstva životného prostredia SR a Ministerstva pôdohospodárstva SR. Predchádzajúca vláda teda skutočne riešila ochranu proti povodniam viackoľajne. 

V čase schvaľovania tohoto programu Ministerstvo životného prostredia bola začlenené pod Ministerstvom pôdohospodárstva. Ministerstvo životného prostredia sa obnovilo od 1. novembra 2010. Ministrom životného prostredia sa stal J. Nagy. Správa o realizovaní Programu revitalizácie a integrovaného manažmentu povodí SR bola schválená 13. júla 2011. Ministerstvo životného prostredia nevznieslo žiadne pripomienky v pripomienkovom konaní, no Nagy kritizoval predovšetkým hospodárnosť tohto projektu.

Rezervovaný postoj k prehrádzkam vyjadril Nagy v júli 2011. SME, 13. júla 2011:

"Ich vybudovanie pretlačil vládny splnomocnenec pre integrovaný manažment povodí a krajiny Martin Kováč a premiérka Iveta Radičová (SDKÚ) na ne zo svojej rezervy vyčlenila 580-tisíc eur. Optimizmus splnomocnenca i obcí však neopätujú ministerstvá, ktoré mali na protipovodňové opatrenia doteraz monopol. Kováčovej správe o pilotnom projekte v 23 obciach, ktorú dnes preberie vláda, neuverili. S ešte väčším počtom výhrad prišlo ministerstvo životného prostredia Józsefa Nagya (Most-­Híd), ktorému chýba zapojenie odbornej verejnosti, vyčíslenie nákladov na prevádzkovanie objektov či analýza ich prínosu."

Portál odpady-portal.sk (10. februára 2012) uviedol výstup z tlačovej konferencie J. Nagya:

"Minister reagoval aj na otázku týkajúcu sa vládneho Programu revitalizácie a integrovaného manažmentu povodí, ktorý sa stretáva s kontroverznými reakciami odbornej verejnosti a nesúhlasom občianskych aktivistov... Podľa ministra sú na program rôzne pohľady na vec. „Môj politický pohľad na vec – ale ten nie je rozhodujúci – je taký, že revitalizácia krajiny je dobrým nástrojom na zadržanie vody a tým pádom na protipovodňovú ochranu, ale nemôže a nesmie byť náhradným programom klasickej protipovodňovej ochrany. Má byť len dobrým doplnkovým.“, uviedol minister."

Neskôr aj samotný exminister Nagy kritizoval administratívu protipovodňových opatrení. TASR, 19. mája 2013:
"Exminister a poslanec Národnej rady SR József Nagy (Most-Híd) si myslí, že v prípade protipovodňových opatrení predchádzajúceho kabinetu nešlo o vyhodené peniaze. Poznamenal, že za tieto peniaze sa dala práca nízko kvalifikovaným nezamestnaným ľudom a hrádzky mali svoje opodstatnenie. "Po týchto jarných veľkých vodách to prinieslo svoj úžitok," doplnil. Pripustil však, že z administratívneho hľadiska nebola výstavba hrádzok v poriadku."

Dátum zverejnenia analýzy: 09.06.2013
success
error