DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Richard Sulík

SaS

Po prvé, teda inflácia klesá. A druhý dôvod je taký, že rastie nám nezamestnanosť. A keď rastie nezamestnanosť, tak tí, ktorí prídu o prácu, to sú práve tí málo kvalifikovaní, čiže nízko platení. Tak logicky z toho, to, čo vám ostane potom to sú tí lepšie platení, a tým pádom napríklad priemerná mzda na Slovensku môže mierne vzrásť. To sa už raz stalo v 2008 - 09 roku.

Problémy eurozóny, inflácie Slovenska a poslaneckého klubu SaS - 13.05.2013
Pravda

Výrok hodnotíme ako pravdivý, pretože Richard Sulík má pravdu, že inflácia klesá a tiež v tom, že priemerná mzda na Slovensku stúpala v rokoch 2008-2009. Tvrdenie o rastúcej nezamestnanosti je možné z pohľadu celkového vývoja za posledný rok hodnotiť ako pravdivé, na druhej strane treba pripomenúť, že od marca 2013 začína nezamestnanosť nadobúdať klesajúci charakter.

Správa Štatistického úradu SR zo 16. apríla 2013  informuje o poklese inflácie:

"Priemerná ročná miera inflácie (vyjadrená prírastkom priemerného harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien za posledných 12 mesiacov oproti priemeru predchá­dzajúcich 12 mesiacov) dosiahla v marci 2013 hodnotu 3,3 %, v porovnaní s jej hodnotou vo februári sa znížila o 0,2 percentuálneho bodu."

Podľa aktuálnych údajov Eurostatu mal vývoj nezamestnanosti na Slovensku stúpajúci charakter:
Rok 2012 (v %):                                      Rok 2013 (v %):
máj           13,9                                       január  14,5
jún            14,1                                       február 14,6
júl             14,0                                       marec  14,5
august       14,1
september  14,1
október      14,3
november   14,4
december   14,4


Podľa posledných dostupných údajov v marci 2013 sa však miera evidovanej ako aj celkovej nezamestnanosti mierne znížila.
Openiazoch, 22. apríla 2013:

Celkový počet nezamestnaných, vrátane ľudí na "péenke“ alebo na absolventskej praxi, bol ku koncu marca na úrovni 431,4 tisíc. V porovnaní s februárom tohto roka ide o pokles o 5,7 tisíc osôb. Miera nezamestnanosti, ktorá je vypočítaná z celkového počtu nezamestnaných, v marci medzimesačne klesla o 0,22 percentuálneho bodu na 15,98 %.

Podľa údajov štatistického úradu mesačná mzda za rok 2008 vzrástla oproti roku 2007 zo 668,72 EUR na 723,03 EUR. Za rok 2009 došlo k ďalšiemu nárastu na 744,50 EUR.  Podľa údajov ŠÚ SR bola v  roku 2008 nezamestnanosť na úrovni 9,6% a v roku 2009 predstavovala 12,1%, čo je v naozaj v porovnaní v rokmi 2007 (11,0%) a 2010 (13,5%) nižšie percento.

Dátum zverejnenia analýzy: 12.05.2013
success
error