DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Pavol Paška

SMER-SD

A čo je dôležité, že pán prezident rozhodol o nevymenovaní tiež na základe nálezu ústavného súdu. Ktorý mu takúto kompetenciu dal.

Problémy eurozóny, inflácie Slovenska a poslaneckého klubu SaS - 13.05.2013
Pravda

Demagog.sk už overoval pravdivost podobného výroku v diskusii Ústavná žaloba na prezidenta (O 5 minút 12, 17.2.2013) 


Citácia z rozhodnutia Ústavného súdu (24.10.2012):
"Nevymenovat kandidáta môže len z dôvodu, že nesplna zákonné predpoklady na vymenovanie, alebo z dôvodu závažnej skutocnosti vztahujúcej sa na osobu kandidáta, ktorá dôvodne spochybnuje jeho schopnost vykonávat funkciu spôsobom neznižujúcim vážnost ústavnej funkcie alebo celého orgánu, ktorého má byt táto osoba vrcholným predstavitelom, alebo spôsobom, ktorý nebude v rozpore so samotným poslaním tohto orgánu, ak by v dôsledku tejto skutocnosti mohol byt narušený riadny chod ústavných orgánov (cl. 101 ods. 1 druhá veta Ústavy Slovenskej republiky). Prezident uvedie dôvody nevymenovania, pricom tieto nesmú byt svojvolné."

Prezident Gašparovic následne vo svojom liste predsedovi NR SR uvádza rôzne dôvody, preco sa kandidáta rozhodol nevymenovat. Takže konal v súlade s rozhodnutím Ústavného súdu, ktorý mu túto právomoc umožnil.

Dátum zverejnenia analýzy: 12.05.2013
success
error