DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Richard Sulík

SaS

Podstatné je, že ústavný súd rozhodol, že tá voľba bola v poriadku.

Problémy eurozóny, inflácie Slovenska a poslaneckého klubu SaS - 13.05.2013
Pravda

Podobný výrok sme overovali v rámci relácie O 5 minút 12 (20.január 2013):
Skupina 35 poslancov NRSR a prvý namestník generálneho prokurátora Ladislav Tichý podali na Ústavný súd sťažnosť k preskúmaniu ústavnosti tajnej voľby generálneho prokurátora zo 17.júna 2011. Ústavný súd v tejto veci rozhodol 5. 10. 2011 a konštatoval nasledovné:

"Navrhovatelia v podaných (v podstate totožných, pozn.) návrhoch tvrdili, že napadnutými ustanoveniami bola ústavne nesúladným spôsobom zrušená predchádzajúca obligatórna tajná voľba"... (bod 2 odôvodnenia) generálneho prokurátora a niektorých ďaľších verejných činiteľov."

Týmto návrhom Ústavný súd nevyhovel a de facto v tomto rozhodnutí Ústavný súd konštatuje, že nebola pri prevedení tajnej voľby generálneho prokurátora, v ktorej bol zvolený Jozef Čentéš, porušená Ústava SR alebo Rokovací poriadok NRSR:

"12. Na strane druhej bolo v súvislosti s ostatnou tajnou voľbou kandidáta na funkciu generálneho prokurátora zo 17. júna 2011 tiež zdôrazňované, že táto voľba sa uskutočnila tajným spôsobom, čím malo byť a (aj) podľa názoru ústavného súdu materiálne bolo rešpektované ratio decidendi rozhodnutia ústavného súdu o pozastavení účinnosti z 15. júna 2011."


Dátum zverejnenia analýzy: 12.05.2013
success
error