DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Pavol Paška

SMER-SD

My naozaj nevstupujeme do a nekomentujeme rozhodnutia ústavného súdu a viete, že boli niekedy pre nás politicky nepríjemné, zrušili náš zákon, ktorým sme zrušili zisk, alebo zrušili náš zákon, ktorým sme chceli vyvlastňovať pozemky a tak ďalej.

Problémy eurozóny, inflácie Slovenska a poslaneckého klubu SaS - 13.05.2013
Zavádzajúce

Pavol Paška hovorí pravdu v tom, že vo vyjadreniach strana Smer nevystupuje proti rozhodnutiam súdu, ale je pravdou, že ich komentuje. Oba spomenuté zákony Ústavný súd zrušil a členovia SMER-u tieto jeho rozhodnutia komentovali:

Ústavný súd svojim rozhodnutím (.pdf) zo dňa 26. januára 2011 zrušil zákaz zisku zdravotných poisťovní: 
"(ÚS) r o z h o d o l :
1. Ustanovenie § 15 ods. 6 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade
nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov n i e j e  v súlade s čl. 1 ods. 1, čl. 20 ods. 1 a 4 a čl. 35 ods. 1 v spojení s čl. 13
ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky, ako aj s čl. 1 Dodatkového protokolu k Dohovoru
o ochrane ľudských práv a základných slobôd.
2. Vo zvyšnej časti návrhu skupiny 49 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
a návrhu Okresného súdu Bratislava I n e v y h o v u j e ."

Poslanci SMERu sa k jeho zrušeniu naozaj vyjadrovali zdržanlivo (SME): "Ministerstvo zdravotníctva je zdržanlivejšie. Rešpektujeme rozhodnutie Ústavného sudu," okomentovala verdikt hovorkyňa Katarína Zollerová.
Bývalý minister zdravotníctva Richard Raši zo Smeru rozhodnutie akceptuje. Zároveň si však myslí, že sa ním zredukuje zdravotná starostlivosť pre pacientov. „Budú chýbať finančné prostriedky," povedal."

Trend cituje aj Roberta Fica: "„Ide o formálno-právne víťazstvo, ktoré bude znamenať Pyrrhovo víťazstvo. Rozhodnutie Ústavného súdu SR bude znamenať, že do zdravotníctva pôjde ešte menej peňazí."

Takisto je pravda, že Ústavný súd rozhodnutím (.pdf) zrušil aj zákon o vyvlastňovaní. Hovorí v ňom: "So zreteľom na význam ochrany pozemkového vlastníctva v právnom štáte, berúc do
úvahy koncepciu oddeleného vlastníctva pozemkov a stavieb, nemožno ústavnoprávne akceptovať výstavbu trvalej stavby bez hmotnoprávneho titulu k pozemku, ktorý musí byť preukázaný pred začatím výstavby. Výnimkou môžu byť len mimoriadne situácie súvisiace so zabezpečením bezpečnosti štátu."

Na margo tohto rozhodnutia Róbert Fico vyhlásil, že Smer nebude podľa  neho nadávať na Ústavný súd za jeho rozhodnutia. "Na to sú iní politici. My rešpektujeme každé jedno rozhodnutie Ústavného súdu SR,"
Vyjadril sa aj k samotnému zrušeniu zákona o vyvlastňovaní majetku:
"Ak má byť jeden vlastník záhradky proti verejnému záujmu, tak poslanci súčasnej koalície dosiahli Pyrrhovo víťazstvo a výstavba diaľnic sa ešte viac spomalí,“
Aj oficiálna web stránka strany Smer potvrdzuje vyjadrenia dostupné v médiach pričom obsahuje komentár k rozhodnutiam ústavného súdu.
.

Dátum zverejnenia analýzy: 12.05.2013
success
error