DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Béla Bugár

MOST-HÍD

Keď reálna mzda klesá o 0,3%, keď len základné potraviny o 5,9% rastú.

Politické a ekonomické témy roku 2013 - 29.04.2013
Pravda

Výrok je pravdivý, pretože B.Bugár správne uvádza pokles reálnej mzdy i rast cien základných potravín.
Štatistický úrad Slovenskej republiky na svojom internetovom portáli uvádza

"Vplyvom rastu spotrebiteľských cien pokračoval aj medziročný pokles reálnej mzdy. V porovnaní so 4. štvrťrokom 2011 sa zmiernil o 3,5 p. b. na 0,3 %."

Správa o vývoji spotrebiteľských cien v januári 2013, ktorú vydal Štatistický úrad 13. februára 2013, hovorí:
"V januári v porovnaní s januárom 2012 boli spotrebiteľské ceny vyššie v úhrne o 2,4 %. Vzrástli ceny v odboroch vzdelávanie o 6,3 %, potraviny a nealkoholické nápoje o 5,9 %..."

Rast inflácie potvrdzuje správa ŠÚ SR, ktorú vydal 28. februára 2013:
Priemerná ročná miera inflácie (vyjadrená prírastkom priemerného harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien za posledných 12 mesiacov oproti priemeru predchádzajúcich 12 mesiacov) dosiahla v januári 2013 hodnotu 3,6 %..."  


Dátum zverejnenia analýzy: 28.04.2013
success
error