DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Béla Bugár

MOST-HÍD

A my tvrdíme, že to, že momentálne máme najvyšší dlh, verejný dlh, to vyplýva z toho, že ste urobili zlú konsolidáciu.

Politické a ekonomické témy roku 2013 - 29.04.2013
Zavádzajúce

Ak za koniec funkčného obdobia považujeme nástup druhej Ficovej vlády v apríli 2012 (druhý kvartál 2012), tak verejný dlh bol na úrovni 50,1 % HDP. Odvtedy vystúpal na 51, 2 %, čo je skutočne historicky najvyššia hodnota. Podľa údajov Eurostatu stúpal verejný dlh za posledné tri roky takto:

Kvartál
Q1
2010
Q2
2010
Q3
2010
Q4
2010
Q1
2011
Q2
2011
Q3
2011
Q4
2011
Q1
2012
Q2
2012
Q3
2012
Q4
2012
Verejný dlh v % HDP
36,0
39,1
38,241,042,442,742,243,346,450,1
51,252,1


Pri pohľade, na tabuľku je zjavné že k nárastu štátneho dlhu dochádza pravidelne od tretieho kvartálu 2010, keď v júli nastúpila vláda Ivety Radičovej. Navyšší medzikvartálny nárast (3,7 %) bol medzi štvrtým kvartálom 2011 a prvým kvartálom 2012. 
Analytik INESS uvádza: „Hlavným dôvodom rýchleho rastu nášho dlhu sú stúpajúce verejné výdavky, ktoré nereflektujú pomaly rastúce verejné príjmy (teda zaplatené dane a odvody). Výdavky rástli aj počas predkrízových boomových rokov, každým rokom však rástli aj ich príjmy. S príchodom krízy príjmy prepadli a rastú len pomaly. Verejné výdavky však rástli aj s príchodom krízy a došlo teda k veľkému nepomeru medzi príjmami a výdavkami. Dôsledkom boli rekordné deficity a dnešný rekordný dlh.“
Výrok hodnotme ako zavádzajúci, pretože výška štátneho dlhu závisí od viacerých faktorov, a je výsledkom dlhodobejšieho nárastu, taktiež je zložité identifikovať subjektívny pojem "zlá" konsolidácia.

Dátum zverejnenia analýzy: 28.04.2013
success
error