DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Béla Bugár

MOST-HÍD

Jednoznačne vidieť, že štyrikrát boli voľby, štyrikrát sme sa snažili podporiť a podporili sme kandidáta SAS, jednoznačne sme povedali, že nie. A teraz ešte raz, už nemajú 11 poslancov.

Politické a ekonomické témy roku 2013 - 29.04.2013
Neoveriteľné

Dátum schôdzeKandidátPočet hlas. lístkovNeplatnýchZaProtiZdržalo saPočet potrebných hlasov
26.7.2012Kamil Krnáč146953335174
18.9.2012Kamil Krnáč148963492775
11.12.2012Vladimír Klimeš136659314069
Výrok sme overovali v rámci portálu demagóg (Na telo, 14.apríl 2013)
Pre doplnenie uvádzame aj predchádzajúce tri voľby šéfa NKÚ: Údaje v tabuľke vychádzajú zo stenografických prepisov schôdzí NR SR z 26.7.201218.9.2012 a 11.12.2012.
14. marca 2013, sa uskutočnila štvrtá voľba predsedu NKÚ. Opäť bol kandidátom opozície Vladimír Klimeš, ktorého navrhla strana SaS. Klimeš získal 14. marca 39 hlasov:
"Zo 124 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 28 neplatných. Z 96 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že o návrhu na voľbu Vladimíra Klimeša za predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky hlasovalo za 39 poslancov, proti 40 poslancov, zdržalo sa hlasovania 17 poslancov."

Je treba podotknúť, že opoziční poslanci sa v drvivej väčšine hlasovania o tajnej voľbe buď zdržali alebo hlasovali proti návrhu. Nie je však možné overiť, kto hlasoval za kandidátov, pretože voľba bola tajná.
   
SaS momentálne 11 poslancov nemá. Podľa zverejnených informácii NR SR je v poslaneckom klube SaS momentálne 6 poslancov. 

Dátum zverejnenia analýzy: 28.04.2013
success
error