DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ján Hudacký

KDH

Vy vytvárate jedno pracovné miesto cez investičné stimuly za 30 000 eur.

Verejný dlh Slovenska dosiahol historický rekord - 29.04.2013
Pravda

Napriek tomu, že poslanec Hudacký nešpecifikoval o aké stimuly alebo aspoň aké obdobie má na mysli, jeho výrok označujeme za pravdivý. Priemerná výška stimulov po prepočítaní na jednu pracovné miesto, ktoré zatiaľ rozdala súčasná vláda, je síce podstatne vyššia než 30 000 €, avšak posledný schválený investičný stimul sa k tomuto číslu približuje.

INESS Policy Note z februára 2013 tvrdí:

„Politika investičných stimulov vo forme ako ich poznáme dnes sa rozbehla pred desiatimi rokmi. V rokoch 2002 až 2012 bolo udelených 128 investičných stimulov  113 subjektom. Celková výška odsúhlasenej pomoci dosiahla skoro 1,4 miliardy eur, prisľúbené bolo vytvorenie 45 346 pracovných miest, čo znamená priemerný náklad 30 504 eur na jedno sľúbené pracovné miesto.“

Podľa článku Slovenského rozhlasu schválila vláda 10 investičných stimulov v roku 2012 v októbri, tj. jednalo sa o súčasnú Ficovu vládu.

„Vláda po dlhodobých odkladoch a rokovaniach schválila investičné stimuly pre 10vybraných firiem. V priebehu nasledujúcich rokov im odpustí  dane za viac ako 120 mil. eur.“

Tabuľka MH SR jednoznačne ukazuje, že v roku 2012 bolo schválených len spomínaných 10 stimulov, pričom INESS Policy Note vypočítala priemerný náklad Ficovej vlády za rok 2012 na 1 plánované pracovné miesto  na 50 245 eur. Celková suma stimulov za daný rok bola 121 191 498 eur, počet prisľúbených vytvorených miest má byť 2412.


Posledným investičným stimulom je zmluva s nemeckým výrobcom pneumatík Continental poskytujúca 2-ročnú daňovú uľavu v hodnote cca 20 miliónov z apríla 2013.

Pravda, 20. apríla 2013:

"Nemecký Continental dá počas dvoch rokov v Púchove prácu pre 600 ľudí. Vláda investíciu v závode na výrobu pneumatík za 250 miliónov eur podporí 2-ročnými daňovými prázdninami, počas ktorých sa očakávajú úľavy za 20 miliónov eur.
Jedno pracovné miesto tak štát vyjde na vyše 33-tisíc eur. Takáto dotácia je mierne nad priemernou úrovňou stimulov, ktorými sa za posledných desať rokov podporili investície na Slovensku."

Dátum zverejnenia analýzy: 28.04.2013
success
error