DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Kaliňák

SMER-SD

Ďalších 20 000 je naozaj na ministerstvách a potom je zvyšných 50 000, ktorí sa nachádzajú v rôznych inštitúciách.

Reforma ESO - 23.04.2013
Neoveriteľné

Materiál Ministerstva vnútra SR k reforme ESO (.pdf) z 25. októbra 2012 uvádza počet zamestnancov jednotlivých ministerstiev na úrovni 19 211. 


Štátny rozpočet na roky 2013-2015, ktorý 19. decembra 2012 vyšiel v Zbierke zákonov, obsahuje počty štátnych zamestnancov. Vo verejnej správe bolo v roku 2012 zamestnaných spolu 344 218 osôb. 

Z výroku však nie je explicitne dané, ktoré "rôzne inštitúcie" má Kaliňák na mysli. Aj z toho dôvodu je treba považovať výrok za neoveriteľný. 

Dátum zverejnenia analýzy: 21.04.2013
success
error