DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Kaliňák

SMER-SD

Predstavte si, že vlastne na školenia štát vydáva ročne 20 miliónov eur.

Reforma ESO - 22.04.2013
Neoveriteľné

Demagog.sk nezistil analýzu, ktorá by hovorila o tom, že štát dáva na školenia 20 miliónov ročne. Uvedená položka na nenachádza ani v schválenom štátnom rozpočte na roky 2013-2015. Jednotlivé ministerstvá financujú školenia zo svojej kapitoly, pričom na to majú vytvorené príspevkové organizácie. Na základe rozpočtu však nie je možné jasne určiť, cez ktorú príspevková organizáciu sa tieto školenia financujú a teda ani to, koľko vynakladá ročne štát na školenia.


Ministerstvo vnútra SR má vytvorenú príspevkovú organizáciu Inštitút pre verejnú správu, cez ktorú financuje školenia. Pre rok 2013 je táto príspevková organizácia rozpočtovaná (Vlastný materiál s. 85)na 315 tisíc euro.

Vzdelávanie úradníkov sa môže uskutočňovať aj cez rôzne projekty, podobne ako plánovalo Ministerstvo práce vo februári 2013 vyčleniť na školenie 700 tisíc euro.

Ani z podrobného rozpisu (príloha 4.) výdavkov jednotlivých rezortov, neumožňuje identifikovať zdroje určené na školenie resp. vzdelávanie úradníkov. 

Dátum zverejnenia analýzy: 21.04.2013
success
error