DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Kaliňák

SMER-SD

Je 72 prednostov okresného úradu.

Reforma ESO - 22.04.2013
Pravda

Podľa zákona číslo 515/2003 Z.z. o krajských úradoch a okresných úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov stojí na čele obvodného úradu prednosta. V súčasnosti okresné úrady neexistujú, v systéme štátnej správy existuje podľa toho istého zákona 50 obvodných úradov, a teda momentálne máme aj 50 prednostov obvodných úradov. 


Výrok ministra Kaliňáka sa vzťahuje na pripravovanú reformu verejnej správy. Podľa návrhu zákona o organizácii miestnej štátnej správy (plánovaná účinnosť od 1. októbra 2013), ktorý bol do 15. apríla v pripomienkovom konaní a ešte nebol schválený v NR SR, novela kompletne ruší obvodné úrady a nahrádza ich okresnými úradmi, ktorých plánovaný počet je 72, pričom na čele každého z nich bude prednosta - bude ich teda tiež 72. 

Pravda, 18. apríla 2013:
"Od októbra by sa mali zrušiť obvodné úrady životného prostredia, obvodné úrady pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, obvodné lesné úrady, obvodné pozemkové úrady a správy katastra. Ich zamestnancov štát presunie na novozriadené okresné úrady, ktorých bude 72, teda o 22 viac, ako bolo obvodných."

Proti návrhu mala zásadné pripomienky Ministerstvo hospodárstva.

"Ministerstvo hospodárstva tvrdí, že reforma zrejme bude mať aj negatívny dosah na štátny rozpočet, čo rezort vnútra nezohľadnil. Upozornilo, že pri rušení sa nepočíta s tým, že informačné systémy obvodných úradov nie sú prepojené."

Dátum zverejnenia analýzy: 21.04.2013
success
error