DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Béla Bugár

MOST-HÍD

Vy stále hovoríte, že česká republika má vysokú nezamestnanosť, historicky najvyššiu. No dobre, ja by som chcel mať 8% nezamestnanosť.

Rok vlády Roberta Fica - 08.04.2013
Pravda

Podľa tabuliek Ministerstva práce a sociálních věcí ČR bola percentuálne najvyššia miera nezamestnanosti v ČR vo februári 2004, keď dosiahla úroveň 10,4 percenta. Celková nezamestnanosť bola 570 787 osôb. Podľa posledných údajov miera nezamestnanosti k 31. marcu 2013 dosahovala úroveň osem percent, celkový počet nezamestnaných osôb bol ale vyšší ako vo februári 2004 - 587 768. Tento fakt je spôsobený zmenou metodiky, ku ktorej došlo na MPSV ČR k 1. januáru 2013. Podiel uchádzačov o zamestnanie vzhľadom k ekonomicky činným osobám bol nahradený podielom uchádzačov vo veku 15-64 rokov  ku všetkým obyvateľom ČR v rovnakom veku. Historicky najvyššia celková nezamestnanosť tak bola v ČR vo februári 2013, keď bolo nezamestnaných 593 683 osôb pričom miera nezamestnanosti sa pohybovala na úrovni osem celých jednej desatiny percenta. 


Béla Bugár má tak pravdu v prípade, že operuje s mierou nezamestnanosti za marec 2013, ako problematicky overiteľná sa ale vzhľadom k vyššie spomenutým odlišným spôsobom merania miery nezamestnanosti na MPSV javí prvá časť jeho tvrdenia, týkajúca sa historicky najvyššej nezamestnanosti. V prípade, že ako relevantný údaj budeme brať celkový počet nezamestnaných, môžme tvrdenie o historicky najvyššej nezamestnanosti považovať za akceptovateľné, keďže od januára do marca 2013 dosahoval počet nezamestnaných naozaj najvyššie hodnoty od roku 1993. Svoje maximum síce dosiahol už vo februári, no v kontexte výroku zo 7. apríla 2013 je možné situáciu nezamestnanosti v ČR skutočne chápať ako historicky najvyššiu.

Dátum zverejnenia analýzy: 07.04.2013
success
error