DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

V januári v roku 2012, keď ste boli vo vláde vy (pravica, pozn.) pribudlo do evidencie nezamestnaných viacej ľudí ako v januári 2013.

Rok vlády Roberta Fica - 08.04.2013
Pravda

Podobný výrok premiéra Róberta Fica sme overovali v minulosti (O 5 minút 12, 10. marec). Do evidencie ÚPSVaR naozaj pribudlo v januári 2012, pocas vlády Ivety Radicovej  viac obcanov, ako v januári 2013. V presnom císelnom vyjadrení to bolo podla ÚPSVaR za január 2012 - 35 313 ludí. V januári 2013 bol prítok nezamestnaných 30 126.

 
Robert Fico však jednostranne zdôraznuje prítok uchádzacov o zamestnanie do evidencie ÚPSVaR. Pre hodnotenie vývoja nezamestnanosti je však rovnako dôležitý ukazovatel odtoku uchádzacov o zamestnanie - teda ludia, ktorým sa podarilo zamestnat. Až porovnaním týchto dvoch ukazovatelov môžeme posudzovat vývoj nezamestnanosti. Z grafu, ktorý bol zostavený z údajov ÚPSVaR je jasne vidiet, že odtok nezamestnaných bol výrazne nižší než pred rokom, v coho dôsledku rýchlo rástla nezamestnanost. Tempo odtoku sa dostalo na minulorocnú úroven až v januári, kedy sa však opät oproti decembru výrazne zvýšil i prítok nových uchádzacov o zamestnanie, co inými slovami znamená, že miera nezamestnanosti nadalej rastie nezmeneným tempom.

Dátum zverejnenia analýzy: 07.04.2013
success
error