DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Vazil Hudák

Problém na Cypre je, zase to zdôrazňujem, že vlastníci alebo kapitál vlastníkov predstavuje iba približne 3-4% celkových aktív alebo teda pasív týchto bánk. 91% predstavujú vklady.

Situácia v súdnictve a Situácia na Cypre - 07.04.2013
Pravda

Výročná správa Cyperskej ľudovej banky (Laiki) z roku 2012 uvádza výšku svojich pasív v hodnote 29 409 191 000 eur. Kapitál vlastníkov predstavoval 840 681 000 eur, čo percentuálne vychádza približne na 3 %. Vklady pritom boli na úrovni 17 865 004 000 eur, t.j. približne 60 %.
Bank of Cyprus vydala v roku 2012 finančnú správu, kde na 31 strane uvádza absolútnu výšku svojich pasív v hodnote 35 801 miliónov eur, z toho predstavujú vklady 29 187 miliónov eur, v percentuálnom vyjadrení zhruba 82 %.
V oboch prípadoch prípadoch sú percentá odlišné od výroku Vazila Hudáka. On sa však zmieňoval o celom cyperskom bankovom sektore, nie len o vybraných bankách. Tieto slová potvrdzuje aj Eric Chaney z Axa Group, ktorý tvrdí, že 91% celkových aktív predstavujú práve vklady. Výrok preto treba považovať za pravdivý.

Dátum zverejnenia analýzy: 25.03.2013
success
error