DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Igor Matovič

OĽaNO

Slovensko bohužiaľ funguje systémom takým, že politici si vyberajú vedenie polície, vedenie prokuratúry a de facto aj vedenie súdov.

Výrocie vlády Roberta Fica - 11.03.2013
Zavádzajúce

Výrok Igora Matoviča 

Zákon o policajnom zbore prisudzuje právomoc vymenovať policajného prezidenta vláde SR na návrh ministra. Toto ustanovenie sa nachádza v zákone 171/1933 Z.z., § 6 odsek 3 (.pdf). 

Funkciu generálneho prokurátora upravuje zákon 153/2001 Z.z. § 7 ods. 2 (.pdf): 

"Generálneho prokurátora vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky na návrh Národnej rady Slovenskej republiky"

Menovanie prokurátorov má ďalej na starosti samotný generálny prokurátor, a to podľa zákona 154/2001 Z.z. § 8 ods. 1 (.pdf).

Sudcovia sú volený podľa zákona 385/2000 Z.z. na 4 roky. Po uplynutí tejto doby sa môžu na návrh predsedu súdu stať sudcami bez časového obmedzenia. Predsedov a podpredsedov súdov vymenúva minister spravodlivosti na maximálne dve po sebe idúce 5 ročné obdobie. Na tento post však musí podľa zákona 757/2004 Z.z. (.pdf)  prebehnúť výberové konanie. Na konci minister vyberá z troch najlepších uchádzačov, a výberu sa môže prihlásiť každý sudca rovnakého alebo vyššieho súdu. Podľa nás je teda sporné, tvrdenia Igora Matoviča, že politici vyberajú vedenie súdov. 


Dátum zverejnenia analýzy: 10.03.2013
success
error