DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

pán predseda, za vlády Ivety Radičovej, tvrdili ste nám na konci roku 2011, že deficit skončil na úrovni 4,1%. Takýmto deficitom ste končili rok 2011. Aký je ten deficit? Povedzte nám. Je 5,3 teraz. 5,3. Čiže vy ste vôbec nekonsolidovali v tempe ako ste hovorili, už to potvrdil aj Eurostat, už to potvrdil aj štatistický úrad. V roku 2011 ste nás ošalili o 1,2%, pokiaľ ide o deficit.

Eurorozpocet - 11.02.2013
Nepravda

Výrok Roberta Fica nie je pravdivý, keďže uvádza nesprávny údaj o výške deficitu za rok 2011, hovorí o deficite o 0,4 percentuálneho bodu vyššom ako bol skutočný deficit. Takisto neuvádza pravdivú informáciu o vyjadrení vtedajšieho ministerstva financií. 
Slovenská republika zasiela Eurostatu pravidelne dva krát ročne (k 1.aprílu a spresnené údaje k 1.októbru) správu o deficite za predchádzajúci rok.  
Správa o deficite a dlhu za roky 2008-2012, dostupná zo Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorú predložila Slovenská republika Európskej komisii v marci 2012 vykazuje deficit 4,82%.
Rovnaký údaj za rok 2011 uvádza aj program stability a rozvoja (pdf.) na roky 2012-2015. V tomto programe sú tiež porovnávané pôvodne plánované výsledky deficitu z programu stability na roky 2011-2014, kde sa počítalo s deficitom 4,9 %. V skutočnosti bol teda deficit za rok 2011 (podľa údajov k 1.aprílu) o 0,1% nižší, ako bolo pôvodne na tento rok plánované. 
Podľa druhej notifikácie Štatistického úradu ( z októbra 2012) bol deficit na úrovni 4,94%. 
Ani v jednej z predložených správ za rok 2011, nie je údaj o deficite vo výške 5,3%, ktorý uvádza Fico.
Vyjadrenia členov SDKÚ k deficitu štátneho rozpočtu z konca roka 2011 sme nenašli. Tieto údaje však bývajú známe až v marci následujúceho roka, takže koncom vtedajšieho roka 2011 nemohli byť potvrdené ešte žiadne konečné výsledky.
Vyjadrenia ministerstva financií z januára 2012, hovoria o predpokladanom deficite za rok 2011 vo výše 4,6%. 

Podľa SME sa ministerstvo financií vyjadrilo, že pokiaľ by neboli v deficite zohľadnené jednorázové vplyvy ("vykázanie dlhov železničných spoločností a zdravotníckych zariadení za roky 2008-2010, čo malo na deficit negatívny vplyv vo výške 0,8% HDP"), znížil by sa deficit na 4,15%. Fico pravdepodobne použil tento údaj, neuviedol však kompletné vyjadrenie ministerstva financií, ktoré netvrdí, že deficit bol vo výške 4,1%. 

Dátum zverejnenia analýzy: 10.02.2013
success
error