DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

Prišiel úplne nový produkt, ktorý tu doteraz nebol a to je objem peňazí, ktorý sa použije pre tie krajiny, ktoré majú vysoký podiel nezamestnaných mladých ľudí. Objem finančných prostriedkov je vo výške 6 miliárd eur. Musí ísť o krajiny, ktoré budú spĺňať určité kritéria. Myslím si, že takých krajín je v Európskej únii asi 10 alebo 11, ktoré prichádzajú do úvahy. A domnievam sa, že aj Slovensko bude môcť z tohto fondu čerpať.

Eurorozpocet - 11.02.2013
Pravda

Výrok premiéra Róberta Fica hodnotíme ako pravdivý. Ako uvádza TASR, novú cestu k podpore zamestnanosti mladých ľudí uviedol aj šéf Európskej rady: "Šéf ER Van Rompuy presadil na summite aj ním avizovaný nový nástroj na podporu zamestnanosti mladých Európanov. Iniciatíva pre zamestnanosť mládeže bude financovaná sumou 6 miliárd eur, pričom polovica pôjde z Európskeho sociálneho fondu (ESF) a zvyšok z mimoriadneho účtu vytvoreného pre túto iniciatívu v rámci kohéznych programov." 
Iniciatíva Príležitosti pre mladých predstavuje svoje ciele, metódy a činnosti na zabezpečenie zníženia nezamestnanosti mladých ľudí. Táto iniciatíva je súčasťou projektu Mládež v pohybe, ktorá podporuje vzdelanie a zamestnanosť mladých Európanov. Tento projekt bol zahájený v roku 2010 ako súčasť stratégie Európa 2020. 

Aktuality uvádzajú aj hranicu, ktorá určuje, ktoré krajiny majú na takto vyčlenené financie nárok: "Premiéri členských krajín EÚ vyhradili v rozpočte 6 mld. eur na riešenie problému nezamestnanosti mladých ľudí. Financie z tejto kapitoly budú môcť čerpať tie krajiny, v ktorých miera nezamestnanosti mladých prekračuje 25 %, teda aj Slovensko."

Podľa Inštitútu zamestnanosti má veková skupina ľudí od 15-24 rokov omnoho vyššiu nezamestnanosť ako ostatné vekové skupiny. Údaje z 3. kvartálu roku 2011 uvádzajú mieru nezamestnanosti mladých na Slovensku až 35,1%. Vyššiu mieru nezamestnanosti u mladých majú len krajiny Španielsko a Grécko. Podla štatistiky OECD dosiahla miera nezamestnanosti mladých v SR v marci 2012 až 33,9%. 
Podľa týchto údajov Slovensko spĺňa podmienky na možnosť čerpania financií z európskeho rozpočtu na podporu zamestnanosti mladých ľudí. Toto kritérium by taktiež mali spĺňať Estónsko, Poľsko, Maďarsko, Írsko, Portugalsko, Taliansko, Španielsko a Grécko. To je spolu so Slovenskom 9 krajín. Keďže však predpokladáme, že miera nezamestnanosti mladých sa odvtedy zvyšovala a zrejme naďalej bude zvyšovať, je pravdepodobné že viaceré krajiny 25% prekročili alebo čoskoro prekročia.

Dátum zverejnenia analýzy: 10.02.2013
success
error