DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ľudovít Kaník

SDKÚ-DS

Vo vašej prognóze počítate, že na budúci rok bude o 11, alebo že zanikne 11600 pracovných miest. Za vlády Ivety Radičovej, sa vytvorilo 38 tisíc nových pracovných miest. Podľa oficiálnych materiálov ministerstva.

Konsolidacné opatrenia a vplyv na nezamestnanost - 11.02.2013
Pravda

Ľ. Kaník uvádza správne číslo vytvorených nových pracovných miest, ktoré zodpovedá roku 2011, teda jedinému celému roku vlády I. Radičovej. Taktiež správne uvádza aktuálnu prognózu poklesu zamestnanosti o 11 600 osôb v roku 2013.

Podľa návrhu rozpočtu na roky 2013 - 2015 (.pdf, s. 6) bol skutočný stav vytvorených domácich pracovných miest, vytvorených v roku 2011, 38 500. V roku 2012 bol počet vytvorených pracovných miest 4 600. Vláda Ivety Radičovej bola pri moci do začiatku apríla 2012. Rovnaké čísla o náraste zamestnanosti v počte osôb 38 500 v roku 2011 uvádza aj IFP v januárovej prognóze. 

Podľa Rozpočtu verejnej správy 2013-2015 (pdf., str. 6) je na rok 2013 prognózovaný počet nových domácich pracovných miest na úrovni 1800 nových pracovných miest. Tento odhad však už nie je aktuálny. Januárová prognóza Inštitútu finančnej koriguje odhady tvorby pracovných miest v roku 2013. V tomto roku má zamestnanosť klesnúť o 11 600 osôb

Dátum zverejnenia analýzy: 10.02.2013
success
error