DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ľudovít Kaník

SDKÚ-DS

My sme zmenili systém priznávania invalidných dôchodkov, keď bol podľa vás zlý, a keď ste ho podľa vás vy napravili, ako to, že sa na ňom nezmenila ani čiarka? Ani za pani Tomanovej, ani následne.

Konsolidacné opatrenia a vplyv na nezamestnanost - 11.02.2013
Pravda

Výrok poslanca Kaníka hodnotíme ako pravdivý.

Systém priznávania invalidných dôchodkov je uzákonený v Zákone č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Pôvodné znenie zákona (pdf.) bolo schválené 30. októbra 2003 (minister práce, sociálnych vecí a rodiny - Ľudovít Kaník). Posledné zmeny v tomto zákone boli schválené s účinnosťou od 1.januára 2013.

Môžeme konštatovať, že počas novelizácií tohto zákona nedošlo k žiadnej zmene v systéme priznávania invalidneého dôchodku. V § 70 - 73, ktoré definujú systém priznávania invalidného dôchodku nastala jediná zmena, ktorá však nemá vplyv na zmenu priznávania invalidného dôchodku. Úvodný odsek o podmienkach nároku na invalidný dôchodok (pdf. §70) bol rozšírený o druhý odsek, ktorý priznáva nárok na invalidný dôchodok aj nezopatreným deťom a študentom dennej formy doktorandského štúdia.

Dátum zverejnenia analýzy: 10.02.2013
success
error