DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

Celkovo platí, a to je údaj, ktorý chcem povedať ľuďom na Slovensku, ak zoberieme peniaze na odstraňovanie regionálnych rozdielov a dáme ich na jednu hlavu, na jedného človeka, tak Slovensko je druhou najúspešnejšou krajinou v Európskej únii. Prvé je Estónsko, myslím 350, my sme druhí- 344, 345 eur na hlavu.

Eurorozpocet - 11.02.2013
Pravda

Podľa vyjadrenia podpredsedu EK, ako aj nášho prepočtu ide skutočne o sumu 344 euro na jedného obyvateľa na rok. Táto suma je vypočítaná z čistých príjmov, ktoré predstavujú 13 mld. euro. Podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič, ktorý tiež hovorí o 344 eurách na obyvateľa za rok a o druhej pozícii Slovenska z pohľadu objemu peňazí na odstraňovanie regionálnych rozdielov na hlavu po Estónsku. 

"Z hľadiska priorít sa Slovensku v rámci viacročného rozpočtu podarilo vynegociovať viac než 13 miliárd eur na kohéznu politiku, čo oproti aktuálnej úrovni predstavuje značný nárast. Čo sa týka príjmu na obyvateľa z rozpočtu EÚ, Slovensko získa ročne 344 eur na obyvateľa, čo je v celoeurópskom kontexte druhá najlepšia pozícia po Estónsku," skonštatoval podpredseda EK.

V prípade, že by sme prepočítali čisté príjmy vo výške 13 mld. euro z rozpočtu 2014-2020, ktorú predstavuje 20 miliardový príjem z rozpočtu Európskej únie po odrátaní 7 miliardového odvodu, na jedného obyvateľa ročne, tak vyjde suma 344 ročne na jedného obyvateľa.

Štatistický úrad uvádza, že v roku 2012 mala Slovenská republika 5 404 555 obyvateľov. 
Rozpočtové obdobie zahŕňa sedem rokov (2014-2020).
Podľa Kažimírovho tvrdenia, teda za toto sedemročné obdobie na každého občana pripadne z rozpočtu Európskej únie približne 2 405 eur. (344 x 7)
Ako uvádza EurActiv"Slovensko v 2014 – 2020 do spoločného rozpočtu odvedie 7 miliárd eur, ale naše príjmy v tom istom období presiahnu v bežných cenách 20 miliárd eur. Pozitívna bilancia pre Slovensko je teda 13 miliárd eur."

Dátum zverejnenia analýzy: 10.02.2013
success
error