DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

Prvá priorita bolo odstraňovanie regionálnych rozdielov, teda suma peňazí na odstraňovanie regionálnych rozdielov, takzvaná kohézia. V rokoch 2007-2013 táto suma bola niekde na úrovni okolo 11,8 miliardy eur, teraz Slovensko dostane 13,1 miliardy eur, 13,1. Ale k tomu si treba prirátať, že táto suma peňazí sa každý rok zvyšuje o 2% priemernej inflácie, čiže Slovensko reálne dostane 14,6 miliardy eur na odstraňovanie regionálnych rozdielov.

Eurorozpocet - 11.02.2013
Pravda

Pre Slovensko bolo najväčšou prioritou pri vyjednávaní nového finančného rámca EÚ udržanie financií pre politiku súdržnosti (kohéznu politiku), čo predstavuje najobjemnejší zdroj príjmov Slovenska z EÚ. 

Podľa Hospodárskych novín z 8.2. 2013: " SR dostane V rámci terajšieho finančného rámca (2007-2013) v nasledujúcej sedemročnici naozaj 13,1 miliardy eúr na kohéznu politiku vyjadrené v cenách roku 2011, čo bude každoročne predstavovať 344 eur na občana Slovenskej republiky. V aktuálnom období je táto suma 11,896 miliardy eúr." Výrok teda hodnotíme ako pravdivý. 

Dátum zverejnenia analýzy: 10.02.2013
success
error