DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ľudovít Kaník

SDKÚ-DS

Tento graf (graf o evidovanej nezamestnanosti v Hospodárskych novinách, pozn.) bol zverejnený v médiách. A na ňom krásne vidno, že za vlády Mikuláša Dzurindu systematicky nezamestnanosť klesala z 18% išla až v konečnom dôsledku pod 10%. Za vlády Róberta Fica sa tento trend zlomil a prudko začala rásť. Za vlády Ivety Radičovej začala stagnovať.

Konsolidacné opatrenia a vplyv na nezamestnanost - 11.02.2013
Zavádzajúce

V období Dzurindovej vlády, v roku 2001 začala nezamestnanosť skutočne klesať z 18%, ale pod hranicu 10%, sa dostala až v októbri 2007, keď bol už premiérom R. Fico. V treťom kvartáli 2008 začala nezamestnanosť narastať, až na úroveň 13%. Nezamestnanosť za vlády I. Radičovej taktiež rástla, v období júl 2010 - apríl 2012 o viac ako 1 p.b.. Inými slovami, nezamestnanosť za vlády I. Radičovej nerástla tak prudko ako v rokoch 2010-2012, no nárast nezamestnanosti o viac ako 1 p.b., len ťažko možno považovať za stagnáciu. Ľ. Kaník si prilepšuje štatistiky, preto výrok hodnotíme ako zavádzajúci. 

Ľudovít Kaník hovorí o vývoji evidovanej nezamestnanosti. Výrok vychádza z článku zverejneného denníkom Hospodárske noviny (22. januára 2013), ktorý pracuje s údajmi evidovanej nezamestnanosti, ktoré sú zverejňované Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny. 

Vývoj medzi rokmi 2004-2012 prezentuje nasledový graf, prebratý z vyššie citovaného článku Hospodárskych novín. Tento graf bol vytvorený na základe koncoročných štatistík evidovanej nezamestnanosti z údajov Ústredia práce


Podobný  graf vychádzajúci z údajov evidovanej nezamestnanosti publikoval denník SME. Tento graf (v stránke interaktívny graf) je vhodnejší na analýzu vývoja nezamestnanosti počas vlády I. Radičovej. Evidovaná nezamestnanosť za vlády I. Radičovej taktiež rástla, v období júl 2010 - apríl 2012 o viac ako 1 p.b. 


Je potrebné dodať, že výrok je hodnotený na základe hodnôt evidovanej zamestnanosti, ktorú monitoruje ÚPSVaR. Vývoj miery nezamestnanosti, ktorý vedú Eurostat a Štatistického úradu sa vzhľadom na odlišnú metodiku výpočtu nezamestnanosti líši. 

Dátum zverejnenia analýzy: 10.02.2013
success
error